Hoppa till innehåll

Byggnadsarbetena i banprojektet Helsingfors-Riihimäki påbörjades mellan Kytömaa och Ainola

Publicerad 16.12.2021 12.51

Louhintahiekka Oy har utsetts till entreprenör för byggnadsentreprenaden som påbörjades denna vecka. Arbetena satte igång med trädfällning och röjning av åkeravsnitt. Röjningsarbetet orsakar ingen märkbar bullerförorening.  
 
I projektet Helsingfors–Riihimäki förbättrar man funktionen på Finlands mest trafikerade banavsnitt. Målet är att förbättra banavsnittets kapacitet och minska känsligheten för störningar. Projektet genomförs i tre steg och i slutet av hela projektet skulle banavsnittet Helsingfors-Riihimäki vara minst fyrspårigt på hela sträckan. Projektet förbättrar huvudbanans funktionssäkerhet, gör det möjligt att öka persontrafiken samt främjar godstrafikens konkurrenskraft.  

Byggnadsarbetena som nu startade mellan Kytömaa och Ainola rör vägar och gator som i sitt nuvarande läge skulle hamna under de kommande nya spåren och konstruktionerna i anslutning till dem. På Kytömaantie gäller ändringarna avsnittet mellan bron på Lahtis direktbana och Laurikkalantie, och på Horsmatie avsnittet mellan Perttiläntie och Matinkuja. Dessutom har man i samarbete med Träskända stad planerat nödvändiga ändringar i gång- och cykelvägarna på båda sidorna av banan.  

– Man strävar efter att bygga ersättande förbindelser så att de nuvarande vägarna är användbara under byggtiden med undantag för tillfälliga avbrott. Även de nya spåren byggs stegvis för att minimera de störningar som orsakas resenärer och invånare längs banan. Information om eventuella ändringar och störningar lämnas på Facebook och på webbplatsen, berättar projektchef Riitta Parviainen vid Trafikledsverket.  

Mellan Kytömaa och Ainola genomför man samtidigt grundundersökningar och -mätningar för att planera byggandet av kommande spår. Grundundersökningarna fortsätter fram till slutet av mars och orsakar inga olägenheter för invånarna i området.  

Själva spårbyggnadsarbetet börjar med elbanarbeten våren 2022. De nya spåren beräknas vara klara i slutet av 2026.  

Karttakuva  Karttakuva

Ytterligare information:  

Riitta Parviainen, projektchef, Trafikledsverket, [email protected], tfn 0295 34 3034  

https://vayla.fi/helsinki-riihimaki  

https://www.facebook.com/hkiriihimaki  

 

 

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv