Hoppa till innehåll

Banprojektet Helsingfors–Riihimäki: Ainola hållplats stängs måndagen den 19 juni 2023

Publicerad 16.6.2023 10.25

 

Byggandet av tilläggsspåret mellan Kytömaa och Ainola samt Ainolas nya hållplats inleds. Ainolas hållplats stängs måndagen den 19 juni 2023. Mellan Ainola och Träskända station går en ersättande bussförbindelse. Hållplatsen är igen i bruk för passagerare 9.12.2023.

När Ainola hållplats är stängd går en ersättande bussförbindelse mellan Ainola och Träskända station. Bussarna från Ainola till Träskända avgår från hållplatsen mellan gatorna Heinähäntä och Väärävarsi på Lepolanväylä. Bussarna från Träskända station till Ainola avgår från plattform 11.

I Ainola och på Träskända station finns skyltar och guider som visar passagerarna vägen. Kolla tidtabellerna för den ersättande bussförbindelsen på VR:s webbplats: www.vr.fi/sv/ersattande-bussar

Den nya stationen betjänar användarna bättre

Båda plattformarna i Ainola förnyas och på den nya stationen byggs en gångtunnel. Från tunneln kommer man till trapporna och hissen som leder till plattformarna. De nya plattformstaken skyddar stationens användare i varierande väderförhållanden. Vid byggandet av stationsområdet beaktas också tillgänglighetskraven.

"Ainola stationsområde blir en högklassig helhet som placerar sig väl i stadsbilden och som betjänar invånarna i området och användarna av stationen i årtionden framåt", berättar projektchef Riitta Parviainen vid Trafikledsverket.

På det nya stationsområdet har man satsat på parkeringsplatser för cyklar och bilar, varav en del kommer till den nya parkeringsanläggningen.

Vi beklagar de olägenheter som stängningen av Ainola hållplats orsakar.

Mer information om projektet:
Trafikledsverket: Riitta Parviainen, projektchef, [email protected], tfn 0295 34 3034

Följ projektet:
https://www.facebook.com/hkiriihimaki
https://vayla.fi/helsinki-riihimaki

Kolla tidtabellerna för den ersättande bussförbindelsen:
www.vr.fi/sv/ersattande-bussar

I projektet Helsingfors–Riihimäki skapas förutsättningar för en smidigare trafik på Finlands livligast trafikerade banavsnitt, stambanan. Projektet genomförs i tre faser, varav det första byggnadsarbetet pågår 2016–2024 och det andra 2021–2028.

Bilagor