Hoppa till innehåll

Ibruktagandet av det nya ställverket i Kervo medför betydande förändringar i Z-tågens trafik fr.o.m. 21.6

Publicerad 17.6.2021 8.00

 

I Kervo tas ett nytt ställverk i bruk som säkerställer att spårtrafiken är säker från och med den 21 juni 2021. Till följd av ibruktagandet trafikerar största delen av Z-tågen endast mellan Lahtis och Haarajoki 21.6–6.7 samt 16–22.7. Resenärerna uppmanas planera sina resor på förhand och reservera mer tid än vanligt för resorna.

Ibruktagandet av Kervos nya ställverk inleds måndagen den 21 juni. Ibruktagandet av åtta arbetsskeden under sommaren har betydande konsekvenser för Z-tågens framfart i tre olika arbetsskeden i juni–juli.

Under det första och andra arbetsskedet 21.6–6.7 samt i det fjärde arbetsskedet 16–22.7 trafikerar största delen av Z-tågen endast mellan Lahtis och Haarajoki. Rusningstågen från Kouvola kör dock till Helsingfors och från Helsingfors ända till Kouvola, precis som morgonens första och kvällens sista turer.

När Z-tågen ställs in mellan Helsingfors och Haarajoki ordnas en ersättande busstransport mellan järnvägsstationerna i Kervo och Haarajoki (linje 979X). Bussarna körs en gång i timmen från busshållplatserna i stationernas omedelbara närhet. Vid Kervo och Haarajoki stationer finns skyltar som styr passagerarna till en ersättande buss. I riktning mot Helsingfors ordnas inga bussförbindelser från Kervo som ersätter de inställda Z-tågen. Tidtabellerna har dock planerats så att det går smidigt att byta mellan buss 979X och de snabba R-tågen i Kervo.

Dessutom ber vi resenärerna observera att Z-tågens restid mellan Helsingfors och Lahtis är cirka 6–8 minuter längre än normalt fram till 15.8.

– Ibruktagningsprocessen har planerats omsorgsfullt tillsammans med andra aktörer inom järnvägstrafiken och vi har strävat efter att minimera störningarna i passagerartrafiken. Ibruktagandet kräver dock tidvis stängning av spår och därför är det tyvärr inte möjligt att trafikera alla tågturer, berättar projektchef Riitta Parviainen vid Trafikledsverket.

Information om andra ändringar i tågtrafiken under tiden för ibruktagandet av ställverket finns i vårt föregående meddelande: https://vayla.fi/sv/-/i-kervo-inleds-ett-av-finlands-storsta-ibruktaganden-av-ett-sakerhetsanordningssy-stem-for-spartrafiken-arbetet-medfor-betydande-konsekvenser-for-tagtrafiken-i-sommar.

Tilläggsinformation

Då ibruktagandet inleds kommer det att finnas information om undantagstrafik och hur arbetet framskrider på Trafikledsverkets webbplats och sociala medier. Arbetena i Kervo kan följas på Facebook på adressen www.facebook.com/keravanasetinlaite. Dessutom informerar HRT och VR om ändringar i passagerartrafiken på sina webbplatser och kanaler i sociala medier.

Mer information om undantagstrafiken

HRT: Joona Packalén, [email protected], tfn 040 573 1283 och www.HSL.fi/sv

VR: VR Group mediadesk, [email protected], tfn 0294 34 7123 och www.vr.fi/sv

Mer information om projektet

Trafikledsverket: Riitta Parviainen, projektchef, [email protected], tfn 0295 34 3034

Trafikledsverket: Veli-Matti Kantamaa, projektchef (säkerhetsanordningar), [email protected], tfn 029534 3813

I projektet Helsingfors–Riihimäki skapas förutsättningar för en smidigare trafik på Finlands livligast trafikerade banavsnitt, stambanan. Projektet genomförs i tre etapper, varav den första pågår 2016–2022. www.vayla.fi/sv/alla-projekt/helsingfors-riihimaki.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv