Hoppa till innehåll

Den andra fasen i banprojektet Helsingfors–Riihimäki inleds i slutet av 2021

Publicerad 14.10.2021 8.00

 

I projektet för att öka kapaciteten mellan Helsingfors och Riihimäki byggs ytterligare spår på avsnitten Kervo–Träskända och Träskända–Jokela. Från Kervo i riktning mot Lahtis direktbana och från Hyvinge i riktning mot Riihimäki byggs nya spår för godstrafiken. Inom ramen för projektet ändras plattformarna och förbindelserna till stationerna i Ainola och Jokela. Dessutom ändras broar, säkerhetsanordningar och elektriska bananordningar, och bullerbekämpningen förbättras. Byggandet inleds på avsnittet mellan Kervo och Träskända i slutet av 2021.

Först byggs ersättande vägar till vägar och gator som i sitt nuvarande läge skulle hamna under de kommande nya spåren med tillhörande konstruktioner. På Kytömaantie gäller ändringarna avsnittet mellan bron på Lahtis direktbana och Laurikkalantie, och på Horsmatie avsnittet mellan Perttiläntie och Matinkuja. Dessutom har man i samarbete med Träskända stad planerat nödvändiga ändringar i gång- och cykelvägarna på båda sidorna av banan.  

– Utgångsläget är att ersättande förbindelser kan byggas så att de nuvarande vägarna är trafikerbara under byggtiden med undantag för tillfälliga avbrott. Även de nya spåren byggs stegvis för att minimera de störningar som orsakas resenärer och invånare längs banan, berättar projektchef Riitta Parviainen vid Trafikledsverket.

Målet är smidigare bantrafik mellan Helsingfors och Riihimäki

Banprojektet Helsingfors–Riihimäki har som mål att förbättra driftsäkerheten på Finlands livligast trafikerade banavsnitt. Kapaciteten på banavsnittet mellan Helsingfors och Riihimäki räcker inte längre till för de ökade trafikmängderna och tidvis förekommer störningar i tågtrafiken. Man har också konstaterat ett behov av ökat tågutbud i området längs järnvägen. Med de nya spåren ökas banavsnittets kapacitet och störningstolerans.

Projektets första fas fokuserade på att förbättra trafikplatserna. Dessutom byggdes ett extra spår för godstrafiken till Kervo och ett extra spår till Träskända mellan Ainola och Purola. Det nya ställverket som togs i bruk i Kervo sommaren 2021 är en förutsättning för de nya spåren i den andra fasen. När den andra fasen slutförs bildas en sammanlagt 20 kilometer lång fyrspårig sträcka mellan Kervo och Jokela, vilket gör det möjligt att öka antalet tågturer. Projektets tredje fas är ännu i banplaneringsfasen.

– I slutet av hela projektet skulle banavsnittet Helsingfors-Riihimäki vara minst fyrspårigt på hela sträckan. Projektet förbättrar huvudbanans funktionssäkerhet, gör det möjligt att öka persontrafiken samt främjar även godstrafikens konkurrenskraft, säger Parviainen.

Mer information:

Riitta Parviainen, projektchef, Trafikledsverket, [email protected], tfn 029 534 3034

https://vayla.fi/helsinki-riihimaki

https://www.facebook.com/hkiriihimaki


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv