Hoppa till innehåll

På banavsnittet mellan Karis och Hangö avlägsnas riskträd från järnvägens skyddsområde från och med våren

Publicerad 26.1.2023 14.43

 

Trafikledsverket börjar avlägsna riskträd längs banavsnittet Karis–Hangö våren 2023. Träd avlägsnas för att förbättra säkerheten. Avlägsnandet av trädbeståndet hänför sig till projektet för elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar. 

På banavsnittet mellan Karis och Hangö kommer man att avlägsna riskträd i järnvägens skyddsområde. Avlägsnandet av riskträd inleds under våren 2023 och fällningen av träden pågår enligt uppskattning fram till slutet av 2023. Avverkningen av riskträd är en del av det pågående projektet för elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar.

Med järnvägens skyddsområde avses ett område som är beläget på båda sidor om järnvägen och sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret. Träd och höga buskar måste avlägsnas från järnvägens skyddsområde för att förbättra säkerheten. Att träd faller på banan orsakar betydande olägenheter för järnvägstrafiken och genom att avlägsna riskträd förebygger man att träden faller.

"Vid behov kan man också bli tvungen att avlägsna träd från tomter som ligger på järnvägens skyddsområde. Vi inspekterar gårdsträden på tomterna enskilt på tomtägarens begäran vid avlägsnandet av trädbeståndet. Markägarna meddelas separat per brev om avlägsnandet av trädbestånd", berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Som banhållare har Trafikledsverket rätt att avlägsna träd och höga buskar från järnvägens skyddsområden för att förbättra säkerheten. Trafikledsverkets avlägsnande av riskträd medför inga separata kostnader för markägarna. Eventuella ersättningar för avlägsnande av trädbestånd avtalas separat med markägarna. 

 

Mer information:

I första hand tilläggsuppgifter om avlägsnande av riskträd:

Kaj Grönqvist, disponent, områdesdisponering för Södra Finlands banområden, tfn 040 573 5226, [email protected]

Ytterligare information om projektets framskridande: 

Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, [email protected]
 

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv