Hoppa till innehåll

Elektrifieringsentreprenaden för banavsnittet Hyvinge-Hangö framskrider enligt tidtabellen – persontågtrafiken på sträckan Karis-Hangö ersätts med bussar fram till år 2024

Publicerad 9.8.2022 13.21

Genom Trafikledsverkets projekt elektrifieras banan mellan Hyvinge och Hangö på en cirka 149 kilometer lång sträcka och plankorsningssäkerheten på förbindelsesträckan förbättras. Passagerartågtrafiken har ersatts med bussar mellan Karis och Hangö från och med juni 2021. Ersättandet av passagerartrafiken med bussar fortsätter tills den elektroniska tågtrafiken inleds. Projektet står klart i sin helhet år 2024.

I elektrifieringsentreprenaden för banavsnittet Hyvinge-Karis pågår installation av grunderna för kontaktledningsstolpar. På banavsnittet mellan Karis och Hangö pågår installation kontaktledningsstolpar.

"För närvarande har installationen av kontaktledningen inletts från Karis mot Hangö. På bangården i Hangö monteras under sommaren grunderna för kontaktledningsstolpar. Projektet framskrider och står klart i sin helhet år 2024", berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Tågtrafiken på banavsnittet Karis-Hangö ersätts fortsättningsvis med bussar

På banavsnittet Karis-Hangö förekommer persontrafik som sköts med rälsbussar och som baserar sig på kommunikationsministeriets köpeavtal. Persontrafiken på banavsnittet har ersatts med busstransporter sedan juni 2021.

Persontågstrafiken mellan Karis och Hangö ersätts fortsättningsvis med bussar fram till år 2024.

"Persontågtrafiken ersätts med bussar fram till att elektrifieringsentreprenaden är klar mellan Karis och Hangö och den elektroniska tågtrafiken kan inledas. Den exakta tidpunkten är ännu inte känd, men förbindelsesträckan kan bli klar innan hela projektet är klart. Vi behöver alltså inte vänta på att elektrifieringsarbetet mellan Hyvinge och Karis blir klart ", berättar Sami Hovi, huvudplanerare vid VR Groups.

Enligt Hovi vill VR genom beslutet om att ersätta persontågtrafik med bussar lugna banavsnittet för elektrifieringsarbeten och säkerställa att godstrafiken kan löpa så bra som möjligt på banavsnittet.

"Vårt mål är att säkerställa att godstrafiken kan löpa smidigt och att banarbetena kan framskrida enligt planerna. Vi vill erbjuda passagerarna en tydlig och enhetlig trafikmodell under arbetets gång, så att vi senast år 2024 kan återvända till passagerartrafiken", berättar Hovi.

Mer information:

Trafikledsverket, projektchef, Harri Sakki, tfn 029 534 3211, fö[email protected]

VR-Group Abp, huvudplanerare Sami Hovi, tfn 040 862 0231, fö[email protected] 

Welado, projektchef Jyrki Laine, tfn 040 661 6041, förnam. [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge


I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.