Hoppa till innehåll

Kontaktledningen på banavsnittet Karis–Hangö blir spänningsförande i slutet av juni

Publicerad 12.6.2023 10.00

 

Elektrifieringsentreprenaden som pågår på banavsnittet Karis–Hangö har framskridit enligt den planerade tidtabellen. Kontaktledningen som byggts ovanför banan blir spänningsförande den 30 juni 2023. Elektrifieringsentreprenaden är en del av Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar.

Installationsarbeten och ombyggnad i anslutning till elektrifieringen av banan har utförts på banavsnittet mellan Karis och Hangö sedan sommaren 2021. Som en del av installationsarbetet har man uppfört kontaktledningsstolpar längs järnvägen och ovanför banan har man installerat kontaktledningar som gör det möjligt att köra med eldrivna tåg. Kontaktledningen ovanför järnvägen blir spänningsförande den 30 juni 2023.

Det är förbjudet att olovligen röra sig på järnvägsområdet och särskild försiktighet ska alltid iakttas i närheten av banan. Högspänningen i elbanan och dess konstruktioner är mycket kraftig och det är livsfarligt för obehöriga att röra sig på järnvägen.

"I synnerhet när man korsar plankorsningar med höga specialtransporter ska man beakta den spänningsförande kontaktledningen ovanför banan. Man får köra under kontaktledningen med en transport som är högst 4,5 meter hög", berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Arbetet med elektrifieringsentreprenaden fortsätter mellan Karis och Hangö och avsikten är att det ska vara klart före utgången av 2023. Även bussförbindelsen som ersätter persontågen mellan Karis och Hangö finns kvar fram till slutet av 2023. Det är meningen att elektrifieringen av banavsnittet mellan Hyvinge och Hangö och ändringarna av plankorsningarna för att öka säkerheten ska slutföras i sin helhet år 2024.

Mer information:

Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.