Hoppa till innehåll

Pålningsarbetet i anslutning till elektrifieringsentreprenaden av banavsnittet Hyvinge–Hangö inleds i Raseborg

Publicerad 12.11.2021 9.53

 

Genom Trafikledsverkets projekt elektrifieras banan mellan Hyvinge och Hangö på en cirka 165 kilometer lång sträcka. Pålningsarbetet i anslutning till elektrifieringsentreprenaden inleds i Raseborg och pågår till slutet av året. Pålningsarbetena kan orsaka störande bullerolägenheter.

Pålningsarbetet som inleds i Raseborg ingår i Trafikledsverkets elektrifieringsentreprenad mellan Hyvinge och Hangö. "Elektrifieringsentreprenaden genomförs som två olika helheter. Arbetena börjar först mellan Karis och Hangö och lite senare mellan Hyvinge och Karis", berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Pålningsarbetet i elektrifieringsentreprenaden mellan Karis och Hangö inleds i Raseborg vecka 46. Arbetet pågår uppskattningsvis till slutet av året. GRK Rail Oy ansvarar för elektrifieringsarbetena på banavsnittet Karis–Hangö.

Pålningsarbetet medför buller- och vibrationskonsekvenser på miljön

Pålarna monteras längs banan med cirka 40–70 meters mellanrum. Varje arbetsskede i anslutning till en påle tar minst 30 minuter. "Pålarna slås i marken med hjälp av en tilläggsapparat som installerats i grävmaskinen och som lokalt medför buller- och vibrationskonsekvenser på miljön. Även monteringsarbeten efter pålningarna kan orsaka buller. Vi beklagar eventuella olägenheter och hoppas att närboende förhåller sig förstående till arbetet", berättar projektchef Lucas Holm vid GRK Rail Oy.

Pålningsarbetet framskrider från Raseborg mot Hangö. Pålningsarbeten utförs från måndag till fredag mellan kl. 19:00 och 06:00. Persontågstrafiken ersätts med bussar. Invånarna informeras också lokalt om hur arbetet framskrider.

Tilläggsuppgifter:

Trafikledsverket, projektchef Harri Sakki, tfn 029 534 3211, [email protected]

GRK Rail Oy, projektchef Lucas Holm, tfn 040 658 5020, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/hyvinge-hango

I Trafikledsverkets projekt Hyvinge-Hangö elektrifiering och förbättring av plankorsningar, elektrifieras den 149 km långa enspåriga banan Hyvinge- Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv