Hoppa till innehåll

Banprojektet Hyvinge–Hangö: Byggandet av Lindersvägens underfartsbro fortsätter igen i Svartå i Raseborg

Publicerad 26.4.2022 9.18

 

Byggandet av Lindersvägens underfartsbro inleddes i Svartå i Raseborg i november. Byggnadsarbetet fortsätter igen i april efter vinteruppehållet. Plankorsningen vid Lindersvägen är tillfälligt ur bruk natten mellan torsdag och fredag den 28-29 april under ibruktagandet av väjningsspåret. Den nya underfartsbron blir klar i slutet av år 2022. Byggandet av underfartsbro är en del av Trafikledsverkets projekt för att förbättra plankorsningssäkerheten på banan mellan Hyvinge och Hangö.

Byggandet av Lindersvägens underfartsbro inleddes i Svartå i Raseborg i november. När den är färdig ersätter den Lindersvägens plankorsning och Bredviksvägens plankorsning, som tidigare tagits ur bruk. Byggandet av Lindersvägens underfartsbro samt vägarrangemangen på Lindersvägen, Mjölnarbyvägen och Åsvallsvägen fortsätter i april efter vinteruppehållet.

Tågtrafiken flyttas till väjningsspåret vecka 17. Lindersvägens plankorsning är tillfälligt ur bruk natten mellan torsdag och fredag den 28-29 april. ”Väjningsspåret tillåter normal tågtrafik under byggandet av underfartsbron. Det är fråga om en lösning som numera sällan används inom banbyggandet och där tågtrafiken går förbi broplatsen längs ett tillfälligt väjningsspår”, kommenterar Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket. Lindersvägens väjningsspår är ungefär 300 meter lång.

Motortrafiken kommer att gå över väjningsspåret tills underfartsbron är färdig. Den nya underfartsbron blir klar i slutet av år 2022. De som rör sig i området ombeds fästa särskild uppmärksamhet vid sin omgivning. Arbetsmaskiner rör sig i området. Det är absolut förbjudet för utomstående att vistas på byggarbetsplatsen. Entreprenaden genomförs av YIT.

Mer information:

Trafikledsverket, regionchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected] 

YIT Suomi Oy, arbetsledare Antti Jämsä, tfn 050522 3280, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge

I Trafikledsverkets projekt Hyvinge-Hangö elektrifiering och förbättring av plankorsningar, elektrifieras den 149 km långa enspåriga banan Hyvinge- Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv