Hoppa till innehåll

Installationsarbeten i anslutning till elektrifieringsentreprenaden på banavsnittet Karis-Hangö kan orsaka buller i Raseborg och Hangö

Publicerad 10.2.2022 10.15

 

Genom Trafikledsverkets projekt elektrifieras banan mellan Hyvinge och Hangö på en cirka 165 kilometer lång sträcka. De pågående pålningsarbetena i anslutning till elektrifieringsentreprenaden mellan Karis-Hangö inleddes i november i Raseborg, varifrån de framskrider i riktning mot Hangö. Olika arbetsskeden i elektrifieringsentreprenaden kan orsaka störande buller. NTM-centralen i Nyland har beviljat bullertillstånd för arbetet mellan kl. 19-06 i Raseborg och Hangö områden.

Elektrifieringsentreprenaden av banavsnittet Karis-Hangö som Trafikledsverket beställt sköts av GRK Rail Oy. NTM-centralen i Nyland har redan tidigare beviljat entreprenör GRK Rail Oy bullertillstånd mellan kl. 19:00 och 06:00 för Raseborgs kommuns område. Nu framskrider pålningsarbetet i anslutning till elektrifieringsentreprenaden mellan Karis-Hangö från Raseborg i riktning mot Hangö. NTM-centralen i Nyland har beviljat bullertillstånd även för Hangö stads område.

"Till banans elektrifieringsarbeten hör till exempel pålning och installation av stolpar, som orsakar buller- och vibrationskonsekvenser i omgivningen. Vi beklagar störande buller som arbetet eventuellt orsakar", berättar Lucas Holm från GRK Rail Oy, projektchef för elektrifieringsentreprenaden.

Pålningsarbetet inleddes i Raseborg i fjol och har framskridit från Karis område till Ekenäs. Pålningsarbetet fortsätter mot Hangö cirka 500 meter per dag. Stolpmonteringarna börjar också i Karis i riktning mot Hangö. Stolpar monteras på en cirka 2 kilometer lång sträcka dagligen.

"De pågående arbetena är en del av Trafikledsverkets elektrifieringsprojekt för banan Hyvinge-Hangö, där banan elektrifieras på en cirka 165 kilometer lång sträcka. I projektet ingår också arbeten som förbättrar plankorsningssäkerheten. Projektet slutförs i sin helhet år 2024", berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Mer information:

Trafikledsverket, projektchef Harri Sakki, tfn 029 534 3211, [email protected]

GRK Rail Oy, Lucas Holm, projektchef för elektrifieringsentreprenaden Karis-Hangö, tfn 040 658 5020, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge

I Trafikledsverkets projekt Hyvinge-Hangö elektrifiering och förbättring av plankorsningar, elektrifieras den 149 km långa enspåriga banan Hyvinge- Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.

 


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.