Hoppa till innehåll

De kraftigt hotade sandnejlikorna flyttades i säkerhet från banans byggplats i Hangö

Publicerad 17.12.2021 10.55

 

Förbättringsarbetet för plankorsningarna mellan Hyvinge och Hangö pågår i Hangö. Vid en järnvägsplankorsning kände man till att det växte av den kraftigt hotade sandnejlikan och dess kända växtbestånd granskades vid förberedelser av entreprenad sommaren 2021. Man beslöt att flytta sandnejlikorna från entreprenadvägen till en skyddad växtplats för att trygga dem. På sin nya växtplats exponeras växtligheten i fortsättningen för mindre belastning och därmed minskar risken för att de försvinner.

Sandnejlikan är känd i Hangö på endast två områden, varav den ena finns i närheten av ett plankorsningsområde.  Beståndet av sandnejlikan låg på en utmanande plats med tanke på plankorsningsprojektet. ”Trafikledsverkets projekt förbättrar plankorsningssäkerheten mellan Hyvinge och Hangö. I samband med plankorsningsentreprenaderna görs ändringar i trafiksäkerheten också i det område i vars närhet beståndet av sandnejlika som bekant förekom. På grund av hotet från plankorsningsentreprenaden beslöt man att flytta växterna till en ny växtplats”, berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

På grund av ändringsarbeten i plankorsningsområdet utsattes också sandnejlikorna för en eventuell risk att försvinna i och med det ökade antalet passagerare. Växtligheten låg i den omedelbara närheten av trafikförbindelserna, där grönområdena sannolikt utsätts för större belastning när byggarbetena är klara. Den bästa lösningen för att minska risken för att sandnejlikor försvinner var att flytta beståndet till en skyddad växtplats, till vilken NTM-centralen i Nyland beviljade tillstånd.

Förflyttning av hotade växter tryggar den biologiska mångfalden

Sandnejlikan är en rätt så sällsynt vitblommande växt med ytligt rotsystem, som förekommer i mo- och åsskogarna i södra och mellersta Finland samt i riskområdena i Kajanaland. Växten har klassificerats som kraftigt hotad i Finland och definieras i naturvårdslagen som en fridlyst art som kräver särskilt skydd i hela landet.

Förflyttningen genomfördes i november 2021 med hjälp av grävmaskin och spadar. Markytan flyttades i stor utsträckning från beståndet av sandnejlika, så att också frön från sandnejlikor som hamnat i marken kunde flyttas till en ny växtplats. Under de kommande åren kommer man att följa upp hur flytten av sandnejlikor lyckats.

”Sandnejlika och andra hotade växter har flyttats redan någon gång tidigare i Finland. Flyttningen av växtbestånd som blir hotade eller hotas av byggnadsarbeten är ett utmärkt sätt att trygga den biologiska mångfalden och minska hoten mot arterna”, berättar biologen Jani Järvi från Ramboll Finland Oy som planerat flyttningen.

Sandnejlikans förekomst eller flyttningsplats anges inte exakt på grund av den sensitiva artinformationen.

Tilläggsuppgifter:

Trafikledsverket, regionchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Ramboll Finland Oy, biolog Jani Järvi, tfn 040 618 3768, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/hyvinge-hango

I Trafikledsverkets projekt Hyvinge-Hangö elektrifiering och förbättring av plankorsningar, elektrifieras den 149 km långa enspåriga banan Hyvinge- Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras. 

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i