Hoppa till innehåll

Banan ovanför svängbron i Pojo i Raseborg elektrifieras, sjötrafiken kan passera bron även i framtiden

Publicerad 23.2.2022 10.07

 

Elektrifieringsentreprenaden för banavsnittet Karis-Hangö pågår. Ett speciellt objekt i elektrifieringsentreprenaden är Pojo svängbro i Ekenäs i Raseborg. Banan elektrifieras också för svängbrons del och kontakttrådarna svänger med bron. Elektrifieringsentreprenaden utförs på svängbron i huvudsak utanför båtsäsongen. Elektrifieringsentreprenaden påverkar inte vändningen av bron och sjötrafiken kan passera även i framtiden.

Svängbron är nödvändig när brons fria höjd inte räcker till för sjötrafikens behov. Under svängbron finns en pelare som gör det möjligt att vända bron 90 grader runt axeln vågrätt. När bron har öppnats kan fartyget ta sig obehindrat genom farleden, varefter bron vänder tillbaka till sin plats. Svängbroar fungerar antingen hydrauliskt eller med el.

Bron i Pojo är en svängbro för järnvägen i Ekenäs i Raseborg. Bron är endast avsedd för spårtrafik. Sjötrafikanterna beställer öppnandet av bron på förhand för att sjötrafikens tidtabeller ska kunna samordnas med spårtrafikens behov. Pojos svängbro är 55 meter lång och farleden under den är 22 meter bred.

Elektrifieringsentreprenaden för banavsnittet Karis-Hangö som beställts av Trafikledsverket pågår. Även svängbron i Pojo kommer att elektrifieras som en del av projektet. "På bron i Pojo installeras elbanekonstruktioner, till exempel stolpar och kontakttrådar, som svänger tillsammans med den del av bron som öppnas. Sjötrafiken kommer även i fortsättningen att kunna köra om bron på normalt sätt. Elektrifieringsarbetet på den del av bron som svänger schemaläggs utanför den livligaste båtsäsongen ", preciserar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Mer information:

Trafikledsverket, projektchef Harri Sakki, tfn 029 534 3211, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge

I Trafikledsverkets projekt Hyvinge-Hangö elektrifiering och förbättring av plankorsningar, elektrifieras den 149 km långa enspåriga banan Hyvinge- Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv