Hoppa till innehåll

Elektrifieringen av banavsnittet Karis–Hangö har slutförts

Publicerad 15.11.2023 9.59

 

Elektrifieringsentreprenaden som ingår i Trafikledsverkets banprojekt Hyvinge–Hangö på banavsnittet mellan Karis och Hangö är så gott som färdig, endast finslipning återstår. Denna vecka görs en provkörning med närtågstrafikens materiel på banavsnittet Karis–Hangö. Traficoms tillstånd för ibruktagande är ännu en förutsättning för att den kommersiella trafiken på banavsnittet ska kunna inledas.

Elektrifieringsentreprenaden som pågått på banavsnittet mellan Hangö och Karis har slutförts med undantag av den slutliga finslipningen. Entreprenadens byggarbete inleddes i slutet av 2021 och arbetet har slutförts enligt tidtabellen och som planerat.  

"Nu när elektrifieringsarbetena är klara är banavsnittet Karis–Hangö i trafikerbart skick. Tillstånd för ibruktagande är ännu en förutsättning för att den kommersiella trafiken ska kunna inledas", berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Den process för tillstånd för ibruktagande som krävs för att inleda den kommersiella trafiken pågår som bäst med Transport- och kommunikationsverket, dvs. Traficom. Avsikten är att få tillstånd för ibruktagande före utgången av 2023.

På banavsnittet Karis–Hangö utförs en provkörning fredagen den 17 november 2023. Provkörningen görs med Sm4-närtågsmateriel.

"I fortsättningen körs tågtrafiken mellan Karis och Hangö med närtåg. Före elektrifieringen av banavsnittet användes rälsbussar för fjärrtrafik på rutten. Vi berättar mer om när trafiken inleds och ser till att tågbiljetterna kommer till försäljning så snart som möjligt efter att Traficom har gett tillstånd att ta banan i bruk", berättar VR:s närtrafikdirektör Anu Punola.

På banavsnittet mellan Hyvinge och Karis fortsätter elektrifieringsentreprenaden år 2024. Elektrifieringen av banavsnittet Hyvinge–Hangö slutförs i sin helhet före utgången av nästa år. 
 

Mer information:

Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, [email protected]

VR:s kommunikation, tfn 029 4347 123, [email protected] 
 

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge