Hoppa till innehåll

Nya Lindersvägen i Svartå i Raseborg öppnas för trafik i december

Publicerad 5.12.2022 14.07

 

Underfartsbron på Lindersvägen i Svartå i Raseborg är färdig och nya Lindersvägen som går under bron tas i bruk i början av december. Byggnadsentreprenaden för underfartsbron inleddes i november 2021 och fortsatte i april 2022 efter vinteruppehållet. Entreprenaden Lindersvägens underfartsbro är en del av Trafikledsverkets projekt elektrifiering av järnvägen Hyvinge-Hangö och förbättring av plankorsningssäkerheten.

Lindersvägens underfartsbro i Svartå i Raseborg färdigställdes i slutet av sommaren och under hösten har man utfört byggarbeten för att kunna ta i bruk den nya Lindersvägen som går under bron. Lindersvägen öppnas för trafik den 12 december. Underfarten ersätter Lindersvägens plankorsning som ska avlägsnas och Bredviksvägens plankorsning som fanns i närheten och togs ur bruk 2021.

När Lindersvägens plankorsning tas bort dirigeras trafiken till underfartsbron längs den nya Lindersvägen. Den nya Lindersvägen öppnas för all trafik, det vill säga förutom motorfordonstrafiken börjar fotgängare och cyklister också använda den nya vägen.

"Säkerheten ökar när Lindersvägens plankorsning försvinner och trafiken går längs underfarten i stället för att korsa plankorsningen", berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Byggandet av underfartsbron slutfördes i augusti, då tågtrafiken kunde börja gå längs bron. Under brobygget gick tågtrafiken tillfälligt förbi broplatsen längs ett väjningsspår. Motortrafiken har kört över väjningsspåret medan arbetet med underfartsbron har pågått.

Entreprenaden Lindersvägens underfartsbro har utförts av YIT. 

Mer information:

Trafikledsverket, regionchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, fö[email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.

 

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv