Hoppa till innehåll

På banavsnittet Hyvinge–Karis avlägsnas riskträd från och med senhösten

Publicerad 21.9.2023 9.30

 

Längs banavsnittet mellan Hyvinge och Karis avlägsnas riskträd för att förbättra säkerheten. Arbetet inleds i slutet av hösten 2023 och målet är att avlägsna riskträden före slutet av 2024. Avlägsnandet av riskträd är en del av Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och avlägsnande av plankorsningar.

Träd och höga buskar avlägsnas från järnvägens skyddsområde för att förbättra säkerheten. Med järnvägens skyddsområde avses ett område som är beläget på båda sidor om järnvägen och sträcker sig 30 meter från mitten av det yttersta spåret.

"Genom att avlägsna riskträd förebygger man till exempel att träd faller på banan. Fall skulle orsaka betydande olägenheter för järnvägstrafiken", berättar projektchef Harri Sakki om avlägsnandet av trädbeståndet.

Markägarna informeras separat per brev om avlägsnandet av riskträd. Avlägsnandet av träd och buskar medför inga separata kostnader för markägarna. Eventuella ersättningar för avlägsnande av trädbestånd avtalas separat med markägarna.
 

Mer information:

I första hand tilläggsuppgifter om avlägsnande av riskträd:

Kaj Grönqvist, markanvändningsdisponent, områdesdisponering för Södra Finlands banområden, tfn 040573 5226, [email protected]

Henri Soukko, projektchef, Konepalvelu Erkco Oy, tfn 040 844 7332, [email protected]

Janne Rinkinen, arbetsledare, Konepalvelu Erkco Oy, tfn 040 564 5054, [email protected]


Ytterligare information om projektets framskridande:

Harri Sakki, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3211, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.