Hoppa till innehåll

Grundläggningsarbeten i anslutning till elektrifieringsentreprenaden på banavsnittet Hyvinge-Karis kan orsaka buller i kommunerna i området

Publicerad 12.5.2022 15.03

 

Genom Trafikledsverkets projekt elektrifieras banan mellan Hyvinge och Hangö på en cirka 165 kilometer lång sträcka. Grundläggningsarbetena för elbanan och undersökningen av marken i anslutning till elektrifieringsentreprenaden inleds mellan Hyvinge och Karis. Arbetet pågår fram till slutet av sommaren 2023. De olika arbetsskedena i elektrifieringsentreprenaden kan orsaka störande buller i Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo och Raseborg.

Elektrifieringsentreprenaden av banavsnittet Hyvinge-Karis som Trafikledsverket beställt sköts av Ratatek Oy. Grundläggningsarbetena och arbetet med att undersöka marken inleds i maj och pågår fram till slutet av sommaren 2023.

Pålningsarbetet inleds i Hyvinge mot Rajamäki i Nurmijärvi, och framskrider mot Karis med cirka 500 meter per dag.

"Grundpålarna slås i marken med hjälp av utrustning som monterats på en grävmaskin och som lokalt orsakar buller och vibrationer i omgivningen. Vi beklagar olägenheten som arbetet orsakar och hoppas att de som bor i närheten har förståelse för arbetet", berättar Ratatek Oy:s Jaakko Kuosmanen, som är projektchef för elektrifieringsentreprenaden.

Arbete utförs från måndag till fredag mellan kl. 19.00 och 05.00 och lördagar och söndagar mellan kl. 16.30 och 05.00. Arbetet med att montera grunden och en påle tar mellan en halv timme till tre timmar åt gången. 

"Elektrifieringsentreprenaden genomförs som två olika helheter. Pålningsarbetet inleddes i fjol mellan Karis och Hangö, och nu är det dags för arbeten mellan Hyvinge och Karis. I projektet ingår också arbeten som förbättrar plankorsningssäkerheten. Projektet slutförs i sin helhet år 2024", berättar projektchef Harri Sakki vid Trafikledsverket.

Ytterligare information:

Trafikledsverket, projektchef Harri Sakki, tfn 029 534 3211, [email protected]
Ratatek Oy, projektchef Jaakko Kuosmanen, tfn 040555 7707, [email protected] 


Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/alla-projekt/hango-hyvinge

I Trafikledsverkets projekt Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar elektrifieras den 149 km långa enkelspåriga banan mellan Hyvinge och Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på förbindelsesträckan förbättras.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.