Hoppa till innehåll

Trafikledsprojekt

Med projektsök hittar du Trafikledsverkets utvecklingsprojekt och vägprojekt som NTM-centralerna ansvarar för. Pågående projekt avser projekt som har fått ett genomförandebeslut. Inte alla pågående projekt är ännu under uppbygnad.

  1. Du kan söka projekt med fas (under planering, pågående, färdig), farledtyp, region eller en kombination av alla dessa.
  2. Sökningen fungerar så att sökkriterierna inte utesluter varandra. Undantaget från detta är ort som sökkriterier. Om du har valt en region kommer sökingen bara att visa projekt i den valda regionen.
  3. Du kan söka även med nyckelord. Skriv i sökrutan till exempel den regionens eller projektets namn du söker efter.
Väylä Hankehaku
Projektfas
Farledtyp
Region
Ei tuloksia
Sidor: 1   2   3   4   5   6  
true

Ring I, Stensbölevägen

Ring I, Stensbölevägen
Vägprojekt general Avslutad

Ring III - 2. skedet

Åren 2013–2016 förbättras smidigheten och säkerheten i trafiken på Ring III. Arbetena har indelats i Flygstationsvägens entreprenad och entreprenaden Lahtisleden-Borgåleden.
Vägprojekt general Avslutad

Ringbanan

Ringbanan öppnade en ny era inom kollektivtrafiken i huvudstadsregionen i och med att den binder samman Vandaforsens bana med huvudbanan via flygplatsen.
Banprojekt general Avslutad

Ring I Esbogränsen - Tavastehusleden

I projektet för att förbättra Ring I byggs det nya körfält mellan Esbo stads gräns och Vichtisvägen, därtill förbättras Tavastehusledens planskilda anslutning. Då arbetet slutförts löper trafiken smidigare än nu och miljöolägenheterna för närmiljön minskar.
Vägprojekt general Avslutad

Rv 4 Rovaniemi

I Rovaniemi är en grundlig förbättring lösningen på riksvägens trafikproblem. Riksvägen förbättras på en cirka 2,5 kilometer lång sträcka från kärncentrum söderut mot Oijustie.
Vägprojekt general Avslutad

Rv 5 i S:t Michel

I projektet Rv 5 i S:t Michel byggs en körbana till och ytterligare körfält mellan Pitkäjärvi och stationen. Samtidigt förbättras planskilda anslutningar, gator och förbindelser för gång- och cykeltrafiken. Man värnar om miljön genom att bygga buller- och grundvattenskydd. Projektet blir färdigt 2017.
Vägprojekt general Avslutad

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg

Rv 19 Seinäjoki östra omfartsväg
Vägprojekt general Avslutad

Seinäjoki–Uleåborg

Förbättringen av banan mellan Seinäjoki och Uleåborg innebär att restiderna förkortas, vilket möjliggör ökade tågturer och minskad störningskänslighet. Höjningen av axellasten ökar effektiviteten i godstrafiken.
Banprojekt general Avslutad

Smedsby omfartsväg

Smedsby omfartsväg
Vägprojekt general Avslutad

Tammerfors strandled

Strandtunneln i Tammerfors byggs fram till 2017. När Strandtunneln är färdig främjar den utvecklingen av Tammerfors centrum och förbättrar smidigheten och säkerheten i trafiken.
Vägprojekt general Avslutad

Trafikförbindelser i Äänekoski

Trafikförbindelser i Äänekoski
Vägprojekt Banprojekt general Pågående

Lv 132 Klövskogs omfartsväg

Klövskogs omfartsväg, som kringgår Klövskogs centraltätort, togs i bruk i slutet av år 2020. Förbindelsen förbättrade områdets trafiksäkerhet och möjliggjorde utveckling av närområdenas markanvändning.
Vägprojekt Hankkeet A-K general Avslutad

Nordsjöleden

Projektet går ut på en fördjupning av Nordsjöleden och hamnbassängen för att uppfylla fartygstrafikens transportkrav. Havsfarleden och hamnbassängen fördjupas från 11 till 13 meters leddjupgående.
Farledsprojekt general Avslutad

Mellersta Böle

Mellersta Böle
Banprojekt general Avslutad
Sidor: 1   2   3   4   5   6