Hoppa till innehåll

Trafikledsprojekt

Med projektsök hittar du Trafikledsverkets utvecklingsprojekt och vägprojekt som NTM-centralerna ansvarar för. Pågående projekt avser projekt som har fått ett genomförandebeslut. Inte alla pågående projekt är ännu under uppbygnad.

  1. Du kan söka projekt med fas (under planering, pågående, färdig), farledtyp, region eller en kombination av alla dessa.
  2. Sökningen fungerar så att sökkriterierna inte utesluter varandra. Undantaget från detta är ort som sökkriterier. Om du har valt en region kommer sökingen bara att visa projekt i den valda regionen.
  3. Du kan söka även med nyckelord. Skriv i sökrutan till exempel den regionens eller projektets namn du söker efter.
Väylä Hankehaku
Projektfas
Farledtyp
Region
Ei tuloksia
Sidor: 1   2   3   4   5   6  
true

Sv 68 Pedersöre

Stamväg 68 som leder till Jakobstad förbättrades genom att en järnvägsbro inklusive vägregleringar byggdes vid Kållby norr om den tidigare bron. Den planskilda anslutningen som korsar stamväg 68 och riksväg 8 i Edsevö förbättrades. Dessutom byggdes en ny viadukt på Holmvägen samt gatuförbindelser.
Vägprojekt Pedersöre Österbotten Avslutad

Förbättring av Ring III, 3:e etappen

Projektet innefattade flera åtgärder för förbättring av trafiksäkerheten och trafikflödet på Ring III. Arbeten utfördes inom Vanda stads område vid Askis samt på sträckan Vandafors–Backas under åren 2021–2023.
Vägprojekt general Nyland Vanda Avslutad

Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar

Inom projektet elektrifieras den 149 kilometer långa enkelspåriga banan Hyvinge–Hangö och säkerheten vid plankorsningarna på sträckan förbättras.
Hangö Hyvinge Lojo Nurmijärvi Raseborg Sjundeå Vichtis Banprojekt Nyland general Nyland Hangö Hyvinge Lojo Nurmijärvi Raseborg Sjundeå Vichtis Pågående Under planering

Kyrkslättsvägens vägbro

Vägbron över järnvägen i Kyrkslätts centrum har nått slutet av sin livscykel och kommer att förnyas. I och med projektet kan brons viktbegränsningar för tung trafik avskaffas.
Kyrkslätt Banprojekt Nyland Nyland Kyrkslätt Pågående

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron

Målet med projektet är att förbättra och trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård. Samtidigt stöder projektet utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln.
Vägprojekt Egentliga Finland Pågående

Förnyandet av lv 180 Kustö sund bro

Förnyandet av Kustö sund bro inleddes i augusti 2023. Entreprenaden blir klar i september 2024. Den gamla bron som är i dåligt skick rivs och den nya bron byggs på den nuvarande brons plats. Den nya bron förbättrar i synnerhet dimensioneringen av gång- och cykelleden och dessutom förbättras broplatsens vertikala geometri genom att landsvägens höjdläge höjs.
Vägprojekt Egentliga Finland S:t Karins Pågående

Vasa hamnväg, utredningsplan, Vasa, Korsholm

NTM-Centralen i Södra Österbotten fortsätter planeringen av Vasa hamnväg genom att upprätta en utredningsplan mellan Vasklothamn och riksväg 8.
Vägprojekt Österbotten Korsholm Vasa Under planering

Ny vägförbindelse Vikby–Martois, Korsholm

NTM-centralen i Södra Österbotten utarbetar en vägplan mellan Vikby och Martois byar i Korsholms kommun. Planeringen börjar från den planskilda anslutningen mellan riksväg 3 och riksväg 8 och går till Lillkyrovägen. Planeringsavsnittet är cirka sju kilometer långt.
Vägprojekt Österbotten Korsholm Under planering

Lv 140 förbättring av gång- och cykelleden mellan Skjutsvägen och lv 152, Vanda och Sibbo, KU

Byggprojektet omfattar en breddning av den nuvarande gång- och cykelförbindelsen i riktning med landsväg 140 samt en förbättring av konstruktionen på avsnittet mellan Skjutsvägen och landsväg 152.
Vägprojekt Nyland Sibbo Vanda Pågående

Förbättring av riksväg 25 mellan Langansböle och Västerbacka

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland (NTM-centralen) utarbetar en vägplan för förbättring av riksväg 25 mellan Langansböle och Västerbacka i Raseborg. Planen hör samman med förbättringen av riksväg 25 mellan Hangö och Mäntsälä.
Vägprojekt Nyland Raseborg Under planering

Laurila-Torneå-Haparanda

Laurila-Torneå-Haparanda är en del av den föreslagna utvidgningen av TEN-T-kärnnätskorridoren.
Keminmaa Torneå Banprojekt Lappland general Lappland Keminmaa Torneå Pågående

Förnyande av säkerhetsanordningen i Karleby

Genom att byta ut säkerhetsanordningarna på bangården i Karleby minskade reparationsskulden och säkerheten och trafikgången förbättrades kostnadseffektivt.
Banprojekt general Avslutad

Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Boholmsvägen–Kronobyvägen, Kronoby, Karleby

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har inlett utarbetningen av en vägplan för förbättring av riksväg 8 på avsnittet Boholmsvägen–Kronobyvägen, Kronoby, Karleby.
Vägprojekt Österbotten Mellersta Österbotten Kronoby Karleby Under planering

Förbättring av stamväg 51 mellan Sunnanvik och Munkkulla

NTM-centralen i Nyland har våren 2023 inlett ett projekt som har till mål att förbättra stamväg 51 mellan Sunnanvik och Munkkulla. I planeringen ingår miljökonsekvensbedömning samt uppgörandet av utredningsplanen.
Vägprojekt Nyland Ingå Kyrkslätt Sjundeå Under planering
Sidor: 1   2   3   4   5   6