Hoppa till innehåll

Trafikledsprojekt

Med projektsök hittar du Trafikledsverkets utvecklingsprojekt och vägprojekt som NTM-centralerna ansvarar för. Pågående projekt avser projekt som har fått ett genomförandebeslut. Inte alla pågående projekt är ännu under uppbygnad.

  1. Du kan söka projekt med fas (under planering, pågående, färdig), farledtyp, region eller en kombination av alla dessa.
  2. Sökningen fungerar så att sökkriterierna inte utesluter varandra. Undantaget från detta är ort som sökkriterier. Om du har valt en region kommer sökingen bara att visa projekt i den valda regionen.
  3. Du kan söka även med nyckelord. Skriv i sökrutan till exempel den regionens eller projektets namn du söker efter.
Väylä Hankehaku
Projektfas
Farledtyp
Region
Ei tuloksia
Sidor: 1   2   3   4   5   6  
true

Jakobstads farled

I projektet fördjupades farleden till hamnen i Jakobstad till 11 meter. Projektet färdigställdes i slutet av 2015.
Farledsprojekt general Avslutad

Elektrifiering av järnvägen Hyvinge–Hangö och förbättring av plankorsningar

Projektet innehåller elektrifiering av banavsnittet Hangö-Hyvinge samt för förbättring av plankorsningssäkerheten. Kommuner längs järnvägen är Hyvinge, Nurmijärvi, Vichtis, Lojo, Raseborg, Ingå, Hangö.
Banprojekt general Pågående

Sv 68 mellan Edsevö och Jakobstad, fas 3

Vägprojekt general Under planering

Bullerskärmar vid Veikkola

Bullerbekämpningen vid byn Veikkola, som ligger invid Rv 1, förbättrades med nya bullerskärmar inom ramen för Trafikledsverkets och Kyrkslätts kommuns gemensamma projekt. Dessutom grundreparera-des två broar på vägsträckan.
Vägprojekt veikkolasve general Avslutad

Rv 8 och lv 724 Vasa förbindelseväg

Vägprojekt general Under planering

Rv 8 Vasa - Karleby

Vägprojekt general Under planering

Förbättring av stamväg 63 på avsnittet Ena–Kaustby

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten planerar en förbättring av stamväg 63 på avsnittet mellan Ena i Evijärvi och Kaustby. Det är frågan om ett ca 14 km långt avsnitt med flera problem och betydande brister i trafikens smidighet och säkerhet.
Vägprojekt Södra Österbotten Mellersta Österbotten Evijärvi Kaustby Österbotten Kronoby Under planering

Kotka station och hamn

Banprojekt general Under planering

Rv 8 Åbo-Björneborg

Rv 8 Åbo-Björneborg
Vägprojekt general Avslutad

Västmetrons matartrafikförbindelser

Västmetrons matartrafikförbindelser
Vägprojekt general Avslutad

Rv 6 Taavetti-Villmanstrand

I förbättringsprojektet som omfattar sträckan Taavetti–Villmanstrand förbättras riksväg 6 huvudsakligen på sin nuvarande plats som en fyrfältsväg försedd med mitträcke. Sträckan som förbättras är totalt 28 kilometer lång.
Vägprojekt general Avslutad

Bennäs triangelspår

Med hjälp av Bennäs triangelspår öppnas en direkt järnvägsförbindelse söderifrån till Jakobstad som förbättrar järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och underlättar trafikeringen.
Banprojekt general Avslutad

Rv 5 S:t Michel–Juva

Riksväg 5 mellan Tuppurala och Nuutilanmäki byggs om till fyrfältsväg med mitträcke och planskilda anslutningar. På den här sträckan ligger vägen främst i en ny terrängkorridor parallellt med den nuvarande riksvägen. Målet med förbättringen är att en stor del av vägsträckan Nuutilanmäki–Vehmaa ska hålla samma höga kvalitet som sträckan S:t Michel–Nuutilanmäki. Rv 5 S:t Mickel–Juva blir till största delen klar 2020.
Vägprojekt general Pågående

Grundlig förbättring av Helsingfors-Åbo-banan

Syftet med projektet är att reparera överbyggnaden, torrläggningen, problem som gäller banans stabilitet samt bygga en ny och uppgradera en bro samt att förbättra tunnelsäkerheten så att man kan ta bort hastighetsbegränsningarna på en del av Kustbanan. I projektet förbättras dessutom Jorvas hållplats.
Banprojekt general Pågående

Riihimäki triangelspår

Riihimäki triangelspår underlättar godstrafiken i den livligt trafikerade knutpunkten.
Banprojekt general Avslutad
Sidor: 1   2   3   4   5   6