Hoppa till innehåll

Trafikledsprojekt

Med projektsök hittar du Trafikledsverkets utvecklingsprojekt och vägprojekt som NTM-centralerna ansvarar för. Pågående projekt avser projekt som har fått ett genomförandebeslut. Inte alla pågående projekt är ännu under uppbygnad.

  1. Du kan söka projekt med fas (under planering, pågående, färdig), farledtyp, region eller en kombination av alla dessa.
  2. Sökningen fungerar så att sökkriterierna inte utesluter varandra. Undantaget från detta är ort som sökkriterier. Om du har valt en region kommer sökingen bara att visa projekt i den valda regionen.
  3. Du kan söka även med nyckelord. Skriv i sökrutan till exempel den regionens eller projektets namn du söker efter.
Väylä Hankehaku
Projektfas
Farledtyp
Region
Ei tuloksia
Sidor: 1   2   3   4   5   6  
true

Rv 1 Ring III–Munkshöjden, variabla hastighetsbegränsningar

Variabla hastighetsbegränsningsmärken tas i bruk på riksväg 1 (Åboleden) på avsnittet Ring III–Munkshöjden. Hastighetsbegränsningarna styrs utifrån eventuella köer samt vädret och väglaget. Inom ramen för projektet konstrueras dessutom informationsskyltar, varningsmärken, trafikmätare och två väderstationer.
Vägprojekt general Avslutad

Förbättring av riksväg 8 vid Karleby

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten har inlett utarbetningen av vägplanen för förbättring av riksväg 8 vid Karleby. Målet med planeringen är att förbättra anslutningarna till riksvägen, trafikens smidighet och säkerhet samt att bygga förbindelser för gång- och cykeltrafik.
Vägprojekt Mellersta Österbotten Karleby Under planering

Rv 3 Tammerfors-Vasa

Vägprojekt general Södra Österbotten Österbotten Under planering

Ring I Kvarnbäcksvägens planskilda anslutning

På Ring I vid Kvarnbäcken i Helsingfors planeras en planskild anslutning i stället för den nuvarande trafikljusstyrda anslutningen. Samtidigt är avsikten att förbättra gång- och cykeltrafikarrangemangen i området.
Nyland Helsingfors Vägprojekt Under planering

Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Edsevö – Lepplax, Pedersöre

Under våren 2021 har NTM-centralen i Södra Österbotten och Pedersöre kommun börjat utarbeta en vägplan för avsnittet Edsevö–Lepplax. Avsnittet med omkörningsfiler finns också i Österbottens landskapsplan. Vägplanen blir färdig under år 2022.
Vägprojekt Österbotten Pedersöre Under planering

Förbättring av riksväg 8 på avsnittet Ytterjeppo–Sorvist, Nykarleby

Under våren 2021 har NTM-centralen i Södra Österbotten i samarbete med Nykarleby stad inlett arbetet med att utarbeta en vägplan för avsnittet Ytterjeppo–Sorvist. I vägplanen planeras ett nytt avsnitt med omkörningsfiler och avsikten är att planen ska bli färdig under år 2022.
Vägprojekt Österbotten Nykarleby Under planering

Ring I Bredvik

Ring I är en halvcirkelformad huvudled i huvudstadsregionen, som förbinder Kägeludden i Esbo med Östra centrum i Helsingfors.
Vägprojekt general Avslutad

Lv 180 mellan Kurkela och Kustö

NTM-centralen i Egentliga Finland har i början av 2021 börjat utarbeta en vägplan för förbättring av landsväg 180 genom att bygga en ny förbindelse mellan Kurkela planskilda anslutning och Kustö.
Vägprojekt Egentliga Finland S:t Karins Under planering

Projektet för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård (HELRA)

Innan projektet för att förbättra funktionaliteten och effektiviteten på Helsingfors bangård inleddes trafikerades banavsnittet mellan Helsingfors och Böle under rusningstid av 74 tåg per timme. Med hjälp av projektet som blev färdigt i slutet av 2021 minskade bangårdens störningskänslighet och kapaciteten ökade till nästan 90 tåg i timmen.
Banprojekt general Nyland Helsingfors Avslutad

Järnvägsbron i Hangö

Järnvägsbron väster om Hangö station förnyas. Den gamla bron, som är i slutet av sin livscykel, ersätts med en ny och modern bro som beaktar den kommande elektrifieringen av banan samt de nuvarande trafikbehoven.
Banprojekt Nyland Hangö Avslutad

Seinäjoki–Vasa hastighetshöjning, järnvägsplan

Banprojekt Seinäjoki Södra Österbotten Storkyro Laihela Under planering

Förbättringen av Sjundeå station

Sjundeå station som är i järnvägsplaneringsskedet får ökad säkerhet och servicenivå genom en modernisering av perrongerna och förbindelserutterna, samt genom en utvidgning av området för infartsparkering. En förbättring och reparation av spårens och närmiljöns konstruktioner reducerar behovet av kontinuerligt underhåll.
Banprojekt Nyland Sjundeå Under planering

Direktbanan Esbo–Salo

Direktbanan Esbo–Salo är en del av projektet för den snabba tågförbindel-sen Helsingfors–Åbo. Målet är att förkorta restiden mellan Helsingfors och Åbo och utvidga pendlings- och arbetsmarknadsområdena samt öka reg-ionernas dragningskraft och konkurrenskraft. Direktbanan Esbo–Salo är en cirka 95 km lång tvåspårig ny bana som börjar väster om Esbo station och förenas med den nuvarande banan öster om Salo nuvarande station. För direktbanan har man planerat fyra nya stationer i Hista, Veikkola, Vichtis-Nummela och Lempola i Lojo. Den nya banan och stationerna möjliggör ny närtågstrafik mellan Helsingfors och Lempola i Lojo. Direktbanan för-kortar tågresan mellan Helsingfors och Åbo med cirka en halv timme och är som snabbast en timme och 15 minuter.
Banprojekt general Nyland Egentliga Finland Esbo Kyrkslätt Lojo Vichtis Salo Under planering

E18 Åbo ringväg

Åbo ringväg (stamväg 40) är en del av den livligt trafikerade E18-vägen. I projektet avlägsnades plankorsningarna på vägavsnittet mellan Kausela och Kirismäki och vägavsnittet gjorde fyrfiligt.
Vägprojekt general Avslutad

Åbo-Nystad och Reso-Nådendal ombyggnad

Ombyggnad av järnvägen och plankorsningarna planeras mellan Åbo och Nystad. På banavsnittet mellan Reso och Nådendal planeras förutom plankorsningar och ombyggnad även elektrifiering av banan.
Banprojekt turku-uusikaupunki-raisio-naantali Egentliga Finland Masku Mynämäki Nådendal Nousis Reso Åbo Nystad Vehmaa Under planering
Sidor: 1   2   3   4   5   6