Hoppa till innehåll

Trafikledsverkets kampanj kräver att man låter bli spåret

Publicerad 17.10.2022 10.00

Kampanjen Låt bli spåret (Jätä rata rauhaan) som är riktad till ungdomar syns under höstlovet särskilt på TikTok, men även på Trafikledsverkets kanaler i sociala medier. Med hjälp av den nya animationen kan man börja diskutera bansäkerheten med barn och unga.

Trafikledsverket för en kampanj om järnvägssäkerheten under höstlovet. Kampanjen Låt bli spåret för ungdomar syns särskilt på TikTok, och omfattar utöver den nya animationen två influerare som är populära bland ungdomar som ombetts att föra det viktiga budskapet vidare. Den nya animationen syns också på Trafikledsverkets egna kanaler i sociala medier.

"Med animationen Försvunna vänner vill vi särskilt nå unga män och pojkar och påminna dem om att all vistelse och olovlig verksamhet på järnvägen är förbjudet. Förutom att det är livsfarligt är det också en risk för tågens och passagerarnas säkerhet”, berättar Aino Gröhn, sakkunnig inom beredskap och förberedelse vid Trafikledsverket.

Det allvarliga temat lyfts fram med svart humor. Animationen presenterar de eventuella följderna av olovlig vistelse på järnvägen och uppmuntrar unga att alltid lämna spåret i fred. Se animationen här.

Varför får man inte röra sig på järnvägen?

Man får inte gena över järnvägen eller genom bangården. Järnvägen får endast korsas vid plankorsningar. Det är förbjudet enligt lag att röra sig på järnvägsspår eller i deras omedelbara närhet, eftersom:

  1. Elektriska järnvägar är alltid livsfarliga. Elektriciteten kan ”hoppa” långt från kontakttrådarna. Om man klättrar på vagnarna kan man få en livsfarlig elstöt, fast det inte händer i filmerna.
  2. Tåget kan inte väja och har alltid en stoppsträcka på flera hundra meter.
  3. Tågen är mycket tysta. Du hör ett tåg som närmar sig först då det är för sent.
  4. Luftströmmen från ett tåg i rörelse fäller lätt en människa nära spåret.
  5. Du kan inte förutse när ett tåg kommer enbart utifrån tidtabellen, i synnerhet när det gäller godståg och banarbetsmaskiner.

Att någon vistas på banan anmäls alltid till nödcentralen och polisen. Skadegörelse, till exempel ett föremål som lämnats kvar på spåret, kan förutom allvarliga personskador även orsaka förseningar eller skador på tågmaterielen. Reparationskostnaderna kan vara stora och man kan kräva skadestånd av gärningsmannen.

Diskutera animationen med unga hemma eller i skolan

Det är viktigt att diskutera med barn och unga varför man inte får röra sig på järnvägen. Det är bra att fundera tillsammans till exempel utgående från den nya animationen. Mer material för diskussionen hemma, i skolan eller annanstans finns på Trafikledsverkets webbplats. Se frågor och svar som stöd för diskussionen.

På webbplatsen finns också ett infopaket om farorna i anslutning till att röra sig på spåret för föräldrar och andra fostrare. Se tips till föräldrar.

Mer information:

sakkunnig Aino Gröhn, beredskap och förberedelse, Trafikledsverket
tfn 029 534 3414
[email protected]@vayla.fi

Läs också: Ta förnuftet till fånga – obehörig rörelse och vandalism har ökat på järnvägarna