Hoppa till innehåll

Ta förnuftet till fånga – obehörig rörelse och vandalism har ökat på järnvägarna

Publicerad 18.8.2022 8.45

 

Trafikledsverket och VR varnar barn och unga samt deras vårdnadshavare för att det är farligt att röra sig på järnvägen. Vistelse och ofog på banan ger upphov till livshotande farosituationer, och kan dessutom medföra skadeståndsansvar på flera hundratusentals euro.

Ungdomars osakliga rörlighet på banan, vandalism och annat störande beteende har ökat under sensommaren i hela Finland. Trafikledsverket och VR är oroliga för ungdomarnas säkerhet och påminner tillsammans föräldrarna och skolorna om att utomstående inte har något att göra på banan.

Att röra sig på spåren eller i deras omedelbara närhet är livsfarligt och förbjudet enligt lag. Obehörig vistelse på banan anmäls alltid till nödcentralen eller polisen och straffas med böter.

"Ofta uppkommer dåliga idéer när man i grupper blir påverkad av varandra. Olovlig rörelse och vandalism på banan är inte lek, utan där är förutom andras också ens eget liv hotat. Vi tar förnuftet till fånga och lämnar banan i fred", kräver Tomi Kangas, biträdande direktör för avdelningen för säkerhets- och ledningssystem vid Trafikledsverket.

Tåget kan inte väja och har en stoppsträcka på minst flera hundra meter. Dessutom går tågen snabbt och ljudlöst och man märker inte nödvändigtvis att de närmar sig förrän det är för sent.

"Att bli under tåget är inte den enda risken på järnvägsområdet, utan även banornas elektriska spänningar orsakar livsfara. En människa behöver inte ens vidröra kontaktledningen för att få en elstöt, elen skadar lätt även på ett längre avstånd", berättar Toni Pelin, säkerhetschef för VR:s passagerartrafik.

Inget får föras till banan – ålder skyddar inte mot skadeståndsskyldighet

Förutom obehörig vistelse vittnar observationer också om till exempel att föremål placerats på räler samt skadegörelse på plattformsområden. Det är bra att komma ihåg att åldern inte skyddar gärningsmannen mot skadeståndsskyldighet. Eventuella böter eller skadestånd ska i den minderårigas fall betalas av föräldrarna.

"Skadegörelse, till exempel ett föremål som lämnats kvar på spåret, kan förutom allvarliga risksituationer även orsaka förseningar eller skador på tågmaterielen. Reparationskostnaderna kan vara stora och man kan kräva skadestånd av gärningsmannen", påpekar Kangas.

Det är viktigt att vårdnadshavare diskuterar järnvägssäkerhet med barn och unga så att de förstår farorna med att röra sig på banan och skadegörelse. Se tips för att prata om bansäkerhet.

Mer information:

Tomi Kangas, biträdande direktör för avdelningen för säkerhet och ledningssystem, Trafikledsverket
Tfn 029 534 3175
fornamn@[email protected]

VR Mediadesk
Tfn 029 4347 123
[email protected]

Se även:

Varför får man inte röra sig på järnvägen?

Risker med att röra sig på banan: tips till föräldrar


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv