Hoppa till innehåll

Staten investerar i gång- och cykelvägar

Publicerad 16.12.2021

Längden på det statliga gång- och cykelvägsnätet är cirka 6 000 kilometer. År 2021 belade Trafikledsverket och NTM-centralerna cirka 150 kilometer av statens gång- och cykelvägar. Om siffran jämförs med beläggningsvolymen 2015–2019, är skillnaden anmärkningsvärd.

Cyclist i staden.

”Mellan 2015 och 2019 har vi årligen belagt cirka 50 kilometer gång- och cykelvägar. Staten satsar nu betydligt mer på att belägga gång- och cykelvägar”, säger Maija Rekola, transportsystemsexpert på Trafikledsverket.

De största siffrorna för gång- och cykelvägsbeläggning under de senaste åren hittas under 2020. Då belades sammanlagt cirka 180 kilometer. Nästa år kommer beläggningsvolymen att minska något, men kommer fortfarande att ligga omkring 130 kilometer. ”Det är bra att komma ihåg att priset på bitumen, som är den viktigaste råvaran för beläggningsmaterial, var 2020 betydligt lägre än nu”, säger Rekola.

Utöver beläggning kommer staten nästa år att lägga cirka 30 miljoner euro på att bygga nya gång- och cykelvägar. Ungefär 70 kilometer ny väg kommer att byggas. Kommunal finansiering är också involverad i investeringarna.

Investeringar i cykling är naturligtvis mer än bara beläggning och byggande. De redan byggda vägarna måste hållas i skick året runt. Trafikledsverket och NTM-centralerna använder cirka 11 miljoner euro per år för att säkra den dagliga trafiken på statens gång- och cykelvägar. Dessa pengar används till exempel för att betala för vinterunderhåll på hela det nationella gång- och cykelnätet.

”Det är uppfriskande att se att intresset för vintercykling har ökat under coronatiden. Cyklingens attraktionskraft påverkas starkt av vinterunderhållet, som vi hela tiden utvecklar”, säger Rekola.

Utvecklingen av underhållet märks till exempel i pilotförsöken med nya metoder. I entreprenaden i Lundo används en ny vinterunderhållsmetod, en kombination av borstning och sandning. Förutsättningarna för vintercykling har också förbättrats med så kallade kvalitetskorridorer för gång och cykling. Antalet kvalitetskorridorer har fördubblats på ett år – och den goda utvecklingen fortsätter. För närvarande finns det cirka 65 kilometer kvalitetskorridorer med vinterunderhåll. I oktober 2022 kommer nätets omfattning att vara cirka 115 kilometer.

Kvalitetskorridorer utgör en del av bland annat entreprenaden för cykling i Uleåborg. Projektet har fått mycket beröm av cyklister i området. Vintercyklingskultur i Uleåborg har till och med beundrats internationellt – hur kan det komma sig att så många människor också cyklar på vintern i det kalla och snöiga vädret uppe i norr?

”Vi tror att till exempel bättre vinterunderhåll kan uppmuntra människor att cykla. Cyklingens växande popularitet har också en positiv inverkan på uppnåendet av klimatmålen och människors hälsa”, säger Rekola.


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv