Hoppa till innehåll

Lösbogen och ett 60 centimeter tjockt islager mätte sina krafter mot varandra i istester på Saimen

Publicerad 30.3.2021 12.16

På pappret är världens första motoriserade, isbrytande lösbog Saimen en riktig hårding, men hur är det i praktiken? Detta tog Trafikledsverket reda på i istester där lösbogen fick visa vad den går för. Enligt de preliminära resultaten var inte heller det tjocka islagret någon match för den sprillans nya lösbogen.

 

Vem vinner, Saimen eller Saimen? Denna fråga ställdes förra veckan i Joensuu, där man höll istesterna. I testerna möttes Saimens djupfarled som härdats av den kalla vintern och det teknologiska miraklet den isbrytande lösbogen Saimen.

I testerna ville man utsätta lösbogen för verkliga utmaningar och därför var målet att hitta så tjock is som möjligt. Testerna hade perfekt tajming. Värmevågen hade ännu inte hunnit dra in över Finland och isens tjocklek var över 60 centimeter.

”I praktiken utfördes testerna så att vi körde till en plats där man i allmänhet har uppmätt tjock is. Sedan skickade vi ut gubbarna på isen för att mäta och borra för att se hur tjock isen i verkligheten är”, säger sjöfartsexpert Ilari Rainio vid Trafikledsverket.

När vi kände till måtten på lösbogens motståndare, var det dags för fajt. Resultatet kom inte som någon överraskning: isen besegrades varje gång.

I testerna var experterna naturligtvis också intresserade av annat än om lösbogen klarar att bryta den tjocka isen. Det gjordes till exempel mätningar av hur hastigheten förändrades beroende på isens tjocklek och hur mycket kraft som behövdes för att bryta isen. De slutliga resultaten av istesterna blir klara under våren.

”Redan nu kan vi säga att de preliminära resultaten ser bra ut. Den isbrytande lösbogen fungerar både i teorin och i praktiken”, berättar Rainio.

Redo för framtida utmaningar

Lösbogen är en stor satsning av Trafikledsverket på insjötrafiken i Saimen. Målet är att man med hjälp av lösbogen rentav ska kunna förlänga seglationsperioden för Saimens djupfarled.

”Bättre isbrytarutrustning ger bättre beredskap att betjäna industrins behov även i framtiden. Även om större fartyg än idag skulle trafikera på Saimen, kan vi med den här lösbogen skapa tillräckligt breda rännor även under hårda vintrar”, konstaterar Rainio.

I vinter kan man se lösbogen i Saimens djupfarled där den assisterar trafiken ända tills isen smälter.

Fakta om lösbogen Saimen

  • Lösbogen har två huvudmaskiner och två propellrar.
  • Lösbogen ansluts till en skjutbogserare som styr den.
  • Fartyget Calypso är skjutbogserare för lösbogen.
  • Lösbogens maskineri är energieffektivt. Om isförhållandena tillåter behöver lösbogen inte använda alla maskiner. Detta sparar bränsle och minskar kostnaderna.
  • Lösbogen har planerats av ILS Oy och byggts av Turun Korjaustelakka Oy.
  • Lösbogen ägs av Trafikledsverket.

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.