Hoppa till innehåll

Hur påverkar sommarens åskväder banunderhållet?

Publicerad 5.6.2023

De oväder som hör sommaren till kan i värsta fall orsaka problem både för underhållet av bannätet och för tågtrafiken. Inom banunderhållet förbereder man sig dock på åska på många sätt redan före och under sommaren.

Ukkospilvet rautatien yllä, kuvituskuva (kuva ei Suomesta).
Illustrationsbild, inte från Finland.

Trafikledsverket har beaktat sommarens förväntade åskstormar och reserverat resurser för reparation av fel som de orsakar. Även i arbetsplanerna för säkerhetsanordningar beaktas förutom semestrar även effekterna av felreparationer.

”Om det finns särskilt många åskväder under sommaren kan det trots beredskapen påverka färdigställandet av de planerade underhållsåtgärderna på årsnivå. Man måste naturligtvis också beakta åskans inverkan på säkerheten vid utförande av underhållsarbeten”, berättar Teemu Poussu, chef för enheten för banunderhåll vid Trafikledsverket.

Före sommaren förbereder man sig också på åska till exempel genom att placera konditionsgranskade reservkraftkällor på identifierade riskplatser. De aggregat som finns i bannätet kan vara små portföljmodeller eller modeller som dras med släpvagn och som transporteras med lastbil.

”På vissa ställen finns också egna dieselgeneratorer som reservkälla vid elavbrott. Batterierna underhålls också: genom prestandatest mäts batteriets skick och vid behov förnyas de som blivit i sämre skick för att den lokala reservkraften ska kunna säkerställas”, säger Poussu.

Tilläggsresurser till jouren i riskområden

Om en åskstorm till exempel orsakar ett större avbrott i trafikledningen kan det även sätta stopp för bantrafiken. Utifrån lägesbedömningen kan man för passagerartrafikens del övergå till busstransporter.

”Om man identifierar regionala risker i varningssystemet för naturkatastrofer, LUOVA, strävar man efter att förbereda sig på dem genom att höja jourresurserna för underhållet för denna tid”, konstaterar Poussu.

Dessutom utnyttjas även historiska uppgifter i stor utsträckning i beredskapen, berättar Poussu. Reservdelssituationen för komponenter som lätt går sönder vid åskväder säkerställs och jordningsändringar kan göras på förhand i objekt som ofta drabbas av fel.

Mer information:

Teemu Poussu, enhetschef för banunderhåll, Trafikledsverket
tel. 029 534 3974
[email protected]