Hoppa till innehåll

Ett omfattande utvecklingsprojekt för bangården i Helsingfors centrum färdigställdes

Publicerad 12.1.2022 12.00

Ett projekt där det knappast uppstod något strukturellt slutresultat som lekmän kunde se, krävde smidigt samarbete, mycket förhandsplanering och framför allt aktiv kommunikation. Utmaningarna på den livligt trafikerade sträckan var banarbeten, banavsnittet i den smala korridoren samt ett exceptionellt stort antal intressentgrupper och tågresenärer i anslutning till projektet.

Den ständigt växande tågtrafiken samt förberedelserna för den ökade trafikmängden på Böle-Riihimäki-banan och Esbo stadsbana ökade trycket på att effektivisera verksamheten på Helsingfors bangård. Projektet för ombyggnad av bangården (Helra) inleddes 2015 och dess mål var att möjliggöra flera spåralternativ för tågen mellan Helsingfors och Böle, minska tågens känslighet för störningar och öka tågkapaciteten.

"Det hade varit betydligt enklare om Helsingfors bangård hade kunnat stängas helt för tågtrafik och tågen hade lämnat Böle tillfälligt" konstaterar projektchef Pekka Rautoja från Trafikledsverket. "Man ville dock inte göra så här, så vi arbetade huvudsakligen på nätter och veckoslut. För tågresenärer försökte vi skapa så lite störningar som möjligt, så längre trafikavbrott förlades till lugnare sommarveckor."

Samordningen av projektets arbeten, fjärr- och närtågens trafikarrangemang samt kommunikationsutmaningarna löstes tillsammans med projektgruppen, HRT, VR och Fintraffic som ansvarar för styrningen av tågtrafiken. Även byggarbetena i köpcentret Tripla och byggandet av ett tilläggsspår i Böle gav en extra krydda i arbetsordningen för bangården.

Kommunikation som tyngdpunktsområde

Under trafikavbrotten påverkade projektet tusentals tågresenärers vardag. Projektets kommunikationsgrupp, som bestod av olika parter, informerade aktivt om kommande störningar och trafikarrangemang i anslutning till dem. Dessutom kontaktades vissa specialmålgrupper och bl.a. evenemangsarrangörer separat.

Under sommaren, under längre avbrott, satsade man särskilt på rådgivning till passagerare. På de viktigaste stationerna installerades informationstavlor om trafikarrangemangen. Informationen på tågen och plattformarna utökades och på plattformarna på Böle, centralstationen, flygplatsen och de livligaste närtågstationerna fanns det plattformsguider som hjälp för resenärerna.

Målen uppnåddes och budgeten underskreds

Genom att utveckla säkerhetsanordningstekniken och genom nya växlar ökade man kapaciteten under rusningstider från 74 tåg till 90. I fortsättningen kan underhållsarbeten utföras mer flexibelt och man kan förbereda sig bättre på undantagssituationer. Det är också lättare att kringgå trafikstörningsplatser som orsakas av materiel- eller banfel.

Projektets slutliga kostnadskalkyl är 50 miljoner euro, men tack vare god förhandsplanering och lyckade entreprenadupphandlingar underskreds budgeten med tio miljoner euro.

Projektet uppnådde målen, budgeten underskreds och det långvariga projektet slutfördes utan större störningar för passagerarna. "Det här var ett skicklighetsprov av en erfaren projektchef! Projektchef Pekka Rautoja skapade en samordnande kultur där projektet genomfördes i alliansanda utan allians", sammanfattar Timo Ripatti från Sweco PM på hela projektgruppens vägnar.

Mer information:

Trafikledsverket, projektchef Veli-Matti Kantamaa, tfn 029 534 3813, [email protected] 
Projektets webbplats: https://vayla.fi/sv/sv/helra