Hoppa till innehåll

Den tillsammans av Trafikledsverket och Svenska Sjöfartsverket upphandlade designen för nästa generations isbrytare är färdig

Publicerad 11.4.2022

Den nya generationens isbrytare är kapabel att bryta upp till 32 meter bred ränna och den är designad till att använda även fossilfria bränslen, vilket minskar utsläppen.

Skrovet är i tillägg till Polar Class (PC) 4 förstärkt enligt driftsprofil och –scenarier.
Det hybrida framdrivningssystemet innefattar ett diesel-elektriskt maskineri med ett integrerat energilagringssystem.
Framdrivningsmaskineriet består av fyra medelvarvs huvuddieselgeneratorer och en hjälpdieselgenerator. Samtliga kan förbränna alternativa bränslen, såsom biodiesel (HVO=hydrotreated vegetable oil) och flytande biogas. Den sammanlagda effekten är ca 30 megawatt.
Propulsionssystemet består av tre APU:s (azimuthing propulsion unit), varav två i fartygets akterdel och en i förskeppet. Propulsionseffekten är ca 21- 22 megawatt.

Upphandlingen av designen var en fortsättning på ett gott och långvarigt samarbete inom isbrytning mellan Finland och Sverige. I designen söktes lösningar på upprätthållande av servicenivån i en föränderlig verksamhetsomgivning; handelsflottan som besöker de finska och svenska hamnarna växer i storlek och med skärpta miljöregler minskar gradvis maskineffekterna. Fartygens växande storlek och svagare prestanda i istäckta farvatten försvårar framkomligheten genom ismassorna i Östersjön och ökar behovet av assistansisbrytning.

 

Designen utfördes av det finska Aker Arctic Technology Oy, värdet på avtalet var ca 3.7 miljoner euro. Det finns inga beslut på byggnation ännu i Finland eller Sverige.

Mera information:
Direktör Juuso Kummala, trafikledsdrift och information, Trafikledsverket, tel 029 534 3548