Hoppa till innehåll

De första assistansrestriktionerna för isbrytning träder i kraft i Torneå, Kemi och Uleåborg – Kontio i Bottenviken inför det inkommande veckoslutet

Publicerad 20.11.2023 16.15

Trafikledsverket har fastställt de första assistansrestriktionerna för hamnarna i Torneå, Kemi och Uleåborg för vintern 2023–2024. Detta innebär att isbrytarassistansen begränsas till fartyg i minst finsk-svensk isklass II och med en dödvikt på minst 2000 ton. Den nu fastställda restriktionen träder i kraft den 22.11.2023, en dag senare än i Karlsborg, Luleå och Haraholmen i Sverige. Finland och Sverige samarbetar intensivt i Bottniska viken, isbrytarflottan opereras enligt behov som en flotta och restriktionspolitiken koordineras gemensamt.


"Tills vidare har trafiken assisterats i isförhållandena med hjälp av bogserbåtar. I norr är det redan mycket kallt och under veckoslutet kommer Arctias isbrytare Kontio till Bottenviken för isbrytningsåtgärder. Väderförhållandena och isbildningen övervakas med hjälp av den information och prognostjänst som produceras av Meteorologiska institutet. Vi ökar isbrytningskapaciteten och restriktionerna görs striktare enligt behov", berättar enhetschef Helena Orädd vid Trafikledsverket.

Även denna vinter utfärdar Trafikledsverket assistansrestriktioner för hamnarna utifrån isläget, enligt samma principer som tidigare vintrar. Utöver bogserbåtarna har Trafikledsverket sex av Arctias traditionella isbrytare och två kombiisbrytare till sitt förfogande. Dessutom har Trafikledsverket tillgång till Zeus of Finland från Alfons Håkans, som skjutbogserare Calypso och en kombination av lösbågen Saimen. I Saimen genomförs assistansverksamhet i den omfattning som den interna råvirkestrafiken i sjön förutsätter, på samma sätt som förra vintern.

Trafikledsverket ansvarar för myndighets- och beställaruppgifter, den nationella samordningen av vintersjöfarten samt beslutar om hamnarnas assistansrestriktioner. Tjänsteleverantörer upprätthåller isbrytningsmateriel och producerar isbrytningstjänster. Även samarbetet är något som är viktigt för helheten. Med grannländerna kommer man överens om samanvändning av isbrytarkapaciteten.

Enligt Trafikledsverkets servicelöfte ska man få isbrytarhjälp inom i genomsnitt fyra timmar. Isbrytarna rör sig inte bara på de farleder som leder till hamnarna, utan assisterar också otaliga fartyg på öppet hav. Kostnaderna för vintersjöfarten är omkring 70 miljoner euro per år, eftersom alla Finlands hamnar fryser till under en normal vinter.

Information om assistans- och isläget (baltice.org)

På webbplatsen om vintersjöfart finns bland annat anvisningar för vintersjöfart på finska, svenska och engelska

Mer information:

Sakkunnig inom sjöfart Tuomas Taivi, tel. 029 534 3328 eller [email protected]

Bilagor