Hoppa till innehåll

Utrikes sjötrafik

Statistiken över utrikes sjöfart beskriver gods- och passagerartransporterna samt transportarbetet sjövägen mellan Finland och utlandet samt antalet fartyg i utrikesfart som anlöpt finska hamnar.