Hoppa till innehåll

Trafikledsprojekt

Med projektsök hittar du Trafikledsverkets utvecklingsprojekt och vägprojekt som NTM-centralerna ansvarar för. Pågående projekt avser projekt som har fått ett genomförandebeslut. Inte alla pågående projekt är ännu under uppbygnad.

  1. Du kan söka projekt med fas (under planering, pågående, färdig), farledtyp, region eller en kombination av alla dessa.
  2. Sökningen fungerar så att sökkriterierna inte utesluter varandra. Undantaget från detta är ort som sökkriterier. Om du har valt en region kommer sökingen bara att visa projekt i den valda regionen.
  3. Du kan söka även med nyckelord. Skriv i sökrutan till exempel den regionens eller projektets namn du söker efter.
Väylä Hankehaku
Projektfas
Farledtyp
Region
Ei tuloksia
Sidor: 1   2   3   4   5   6  
true

E8 Kolari-Kilpisjärvi

I projektet rustas flera avsnitt av riksvägen upp mellan Kolari och Kilpisjärvi. I Muonio utrustas en vägsträcka så att den kan användas som testväg för intelligenta transportsystem.
Vägprojekt general Avslutad

Luumäki-Imatra Banprojekt

Banprojekt general Pågående

Bennäs-Jakobstad

Banavsnittet Bennäs–Jakobstad–Alholmen betjänar godstrafiken till Jakobstads hamn och i främsta hand skogsindustrin. Målet med elektrifieringen av banavsnittet är att öka järnvägstransporternas kostnadseffektivitet och minska de skadliga utsläppen från transporterna.
Banprojekt general Avslutad

Centrumslingan

Centrumslingan
Banprojekt general Under planering

E18, separat projekt i Kotka

I det separata projektet förbättrades E18-vägen på en cirka nio kilometer lång sträcka i Kotka. I entreprenaden förbättrades främst de planskilda anslutningarna i Kyminlinna och Jumalniemi, och dessutom ingår broreparationer, gaturegleringar och bullerskydd. Projektet var gemensamt för Trafikverket och Kotka stad och det var färdigt i november 2015.
Vägprojekt general Avslutad

E18 Fredrikshamn - Vaalimaa

Projektet E18 Fredrikshamn–Vaalimaa består av en 32 kilometer lång, ny motorväg och andra vägregleringar i anknytning till den. Den aktuella vägsträckan är den sista delen av E18-motorvägen som går genom Finland från Åbo till östgränsen. Den nya vägen byggs norr om nuvarande riksväg 7.
general Avslutad

E18 Forsby-Kotka

I projektet E18 Forsby–Kotka byggdes riksväg 7 (E18) om till motorväg på en 53 kilometer lång sträcka mellan Forsby och Kotka.
Vägprojekt general Avslutad

E18 Fredrikshamns omfartsväg

E18 Fredrikshamns omfartsväg
Vägprojekt general Avslutad

Snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo

Förbindelsen mellan Helsingfors och Åbo har strategisk betydelse för Finlands transportsystem och en snabb tågförbindelse mellan städerna skulle tjäna ett stort antal människor.
Banprojekt general Under planering

Lv 148 förbättring i Kervo

I projektet förbättras landsväg 148 som leder från Tusby via Kervo till Sibbo genom att det byggs till körfält på landsvägen i Kervo samt underfarter för gång- och cykeltrafik.
Vägprojekt general Avslutad

Rv 1 Kyrkträsk

Riksväg 1 höjs i Kyrkträsk i Esbo från sin nuvarande nivå. Sättningen i vägen svämmar lätt över med trafikstörningar som följd. Projektet är en del av programmet för att minska reparationsskulden på trafikleder.
Vägprojekt general Avslutad

Fördjupning av Karleby farled och hamn

Projektet har stor betydelse för Karleby farleds tillgänglighet och för transportekonomin för godset som transporteras via hamnen. Fördjupningen av farleden förbättrar Karleby hamns konkurrenskraft och gör det möjligt för de största fartygen att fullt utnyttja sin lastkapacitet.
Farledsprojekt general Pågående

Lielahti–Kumo

Byggnadsarbetena på banprojektet Lielahti–Kumo färdigställdes i förtid och det övergick i början av 2015 till garantifasen.
Banprojekt general Avslutad

Ilmala snösmältningsplats

Byggandet av Mellersta Böle har påbörjats och området är därför inte längre i järnvägsbruk. Det behövs således nya lösningar för hantering och lagring av snö som röjs från spåren.
Banprojekt general Avslutad

Jakobstad-Bennäs, säkerhetsanordningar

I projektet förses banavsnittet Bennäs-Jakobstad med säkerhetsanordningar och de tekniska utrymmen och kabelhanteringssystem som säkerhetsanordningarna kräver byggs. Målet med projektet är att säkerställa att banavsnittet kan användas utan störningar och att förbättra säkerheten. Dessutom möjliggörs och säkerställs säkerhetsanordningarnas tekniska säkerhet och trygg tågtrafik på lång sikt.
Banprojekt general Pågående
Sidor: 1   2   3   4   5   6