Hoppa till innehåll

Tillfälliga arrangemang i tågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors från och med den 15 augusti 2022

Från och med den 15 augusti 2022 är Kuppis ändhållplats för tågtrafiken Helsingfors–Åbo–Helsingfors. Undantagsarrangemangen är en del av banprojektet Kuppis–Åbo, där man utvecklar Åbo person- och godsbangårdar samt bygger ett dubbelspår mellan Kuppis och Åbo järnvägsstation. Tillfälliga trafikarrangemang gäller i cirka två år.

Från Åbo centralstation till Kuppis station

Från Åbo centralstation kommer man till Kuppis station med Åboregionens kollektivtrafik Föli. Bussarna 32 och 42 avgår från Bangårdsgatan framför järnvägsstationen. Hållplatsnumret är 144.  Restiden är cirka 20 minuter. En enkelbiljett kan köpas med kontaktlös betalning, mobilt i Föli-appen eller kontant av chauffören.

En karta av Åbo station.

Vid ankomsten till Kuppis station avlägsnar sig passagerarna som kommit med Föli på hållplatsen vid Kuppis station, som ligger i omedelbar anslutning till stationens parkeringsplats. Bussarna 32, 42, 53 och 53A tar dig från Kuppis till Åbo centrum.
 

 

 Parkering och angöringstrafik vid Kuppis station

Längs Joukahainengatan finns det kortvariga parkeringsplatser för angöringstrafik. Körning till det egentliga parkeringsområdet sker från Industrigatan. Det finns cirka 130 parkeringsplatser på parkeringsområdet. Angöringstrafik av personer med nedsatt rörlighet är tillåten framför Kuppis station/hotel.

Från Åbo flygplats till Kuppis

Rutten mellan flygplatsen och Åbo centrum trafikeras av busslinje 1. Linje 1 hållplats finns i Åbo centrum på Slottsgatan. Hållplatsnumret på Slottsgatan är T89.

Du kan ta dig från Auragatans hållplats till Kuppis station med buss 32. Hållplatsnumret på Auragatan är T4. Slottsgatans och Auragatans hållplatser ligger ca. 100 meter från varandra.

 

Ersättande förbindelse mellan Åbo hamn och Kuppis station

Den ersättande bussförbindelsen i riktning mot Åbo hamn avgår från Joukahainengatan invid Kuppis station. En tågbiljett som köpts fram till hamnen fungerar som biljett för busstransporten.   

För dem som reser till Helsingfors har resan från Åbo hamn ersatts med buss mellan Åbo hamn och Kuppis station. Bussarna till Kuppis avgår från plattform 7.

 

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.