Hoppa till innehåll

Höga materialpriser och dålig tillgång utmanar byggverksamheten

Publicerad 19.5.2022

Stål, bitumen, olja, trä, glas, betong. Med hjälp av dessa och många andra material skapas bra infrastruktur, men under den senaste tiden har de höga materialpriserna och den dåliga tillgången på material avsevärt försvårat byggandet och verksamheten i branschen. Vi frågade Trafikledsverkets direktör för anskaffningar Pekka Petäjäniemi vad kostnadsökningen och den osäkra situationen på byggplatserna innebär.

I infrastrukturbranschen syns det exceptionella världsläget konkret i priserna på byggmaterial. I fråga om till exempel stål och trä började priserna stiga redan ifjol. Efter Rysslands invasion av Ukraina förändrades situationen ytterligare och även tillgången blev ett problem. "Båda dessa omständigheter stärker naturligtvis varandra och för närvarande försvårar de arbetet avsevärt", berättar Petäjäniemi. 

Priset på stål för skenor var vid den senaste anskaffningen till och med 75 procent högre än tidigare. Dessutom påverkas järnvägsvärlden av att priset på i synnerhet koppar stiger. Koppar används i tågens elkablar.

Utöver lagen om utbud och efterfrågan påverkas priset även av materialets framställningssätt. Till exempel stål framställs i höga temperaturer och kräver därför mycket el och annan energi. Att energin blir dyrare bidrar alltså också till det höga priset på stål.

På grund av konsekvenserna av Rysslands anfallskrig har Trafikledsverket tagit i bruk ett indexvillkor även för entreprenader som varar under två år. I och med indexvillkoret tar Trafikledsverket en del av den ekonomiska risken för entreprenaderna. "Via indexet måste vi för vår del, utöver de dyrare materialen, också vara förberedda på eventuella prishöjningar", konstaterar Petäjäniemi.

Under de senaste månaderna har också bitumenet varit föremål för många diskussioner. Kort efter Rysslands anfall lade Trafikledsverket till en rekommendation i sina upphandlingar om att undvika bitumen av ryskt ursprung.  "Genom rekommendationen om bitumen ville vi informera om att ansvaret för materialets ursprung helt och hållet ligger hos företagen. Under de närmaste veckorna kommer bitumen att inkluderas i listan över EU:s sanktioner."

Osäkerheten återspeglas i verksamheten på arbetsplatserna

Priset på byggmaterial är naturligtvis endast en del av de totala kostnaderna för ett projekt. De övriga kostnaderna består av arbetskraft, användning av egen materiel, underentreprenader samt så kallade gemensamma kostnader för byggplatsen. Materialets andel varierar mellan 30 och 70 procent beroende på byggobjekt, och det uppskattade genomsnittet är cirka 40 procent.

En viktig faktor för närvarande är osäkerheten inom branschen, eftersom ingen vet hur situationen kommer att utvecklas. Det kan vara omöjligt att uppskatta kostnaderna och man frågar sig vilket pris man är beredd att betala för ett genomfört projekt. 

Trafikledsverkets projekt omfattar också i hög grad underleveranser och branschen är starkt maskindominerad. Att till exempel brännoljan blir dyrare är alltså en besvärlig omständighet då projekten genomförs.

Petäjäniemi berättar att i synnerhet priset på lätt brännolja, som används i byggmaskiner, har stigit med upp till 80 procent jämfört med tidigare:  "Regeringen fattade för ett par veckor sedan ett beslut om att transportföretagen kan ansöka om dieselstöd, men detta gäller inte brännolja för byggmaskiner."

"Vissa maskinföretagare har redan sagt upp sina avtal med huvudentreprenörerna, och utöver materialpriserna är det för närvarande en stor utmaning att få dessa små företag att stanna kvar på byggplatserna. Företagen strävar efter att genomföra entreprenaderna snabbt, eftersom detta minskar på de allmänna kostnaderna, till exempel hyran för baracker och elen.”

Innebär förändringarna också en möjlighet?

Det är klart att entreprenadpriserna kommer att stiga och det behövs tilläggsfinansiering om man vill genomföra de planerade projekten. Trots att byggbranschen har stått inför stora utmaningar denna vår finns det fortfarande hopp, och förändringarna innebär samtidigt en möjlighet att söka nya vägar på marknaden.

"Företagen arbetar hårt för att hitta lösningar som håller hjulen i gång och som hjälper dem att betjäna oss även i framtiden", konstaterar Petäjäniemi.

De höga priserna och den dåliga tillgången påminner återigen om möjligheten att återanvända material. Även om den nuvarande situationen kan vara en aning utmanande till exempel för nya, grönare investeringar, fäster man i och med situationen kanske ännu större vikt vid till exempel återanvändning och återvinning av material på byggplatserna. 

"Jag tror att till exempel varje trästötta som används vid brobyggen nu tas tillvara för nästa entreprenad.”