Hoppa till innehåll

Banarbeten utförs runt om på bannätet för att utveckla bannätet och garantera funktionssäkerheten

Publicerad 8.4.2024 15.08

En stor del av banarbetena infaller också i år på sommaren. Man strävar efter att utföra banarbetena vid en tidpunkt då de orsakar så lite olägenhet för trafiken som möjligt. Tidtabellen för arbetena har avtalats tillsammans med aktörerna i branschen. Alla åtgärder syftar till att göra trafiken på bannätet säker och smidig.

Ratatöitä kesällä Luumäki-Imatra-hankkeella, kuvassa työkone radalla.
 
Trafikledsverkets banarbeten orsakar undantagsarrangemang under sommaren både i fjärr- och närtågstrafiken samt godstrafiken.
 
Orsakerna till ändringarna i tågtrafiken är till exempel utvecklingsprojekt för bannätet, reparationer av överbyggnad, reparationer och byggande av järnvägsbroar samt förnyande av säkerhetsanordningar.
 
Stora arbeten som påverkar bannätets användbarhet är bland annat en grundlig förbättring av Uleåborg-Laurila, grundlig förbättring av Jyväskylä-Pieksämäki, ett broarbete i Tammerkoski, en reparation av tunnel i Neulamäki samt arbeten på Esbo stadsbana.
 
Det uppskattas att sammanlagt cirka 500 miljoner euro kommer att användas för utvecklings- och ombyggnadsprojekt inom järnvägarna år 2024, i likhet med förra året.
 
”Antalet banarbeten och finansieringsnivån ligger ungefär på samma nivå som föregående år. Stora utvecklingsprojekt genomförs för cirka 300 miljoner euro och för reparation av banor och mindre förbättringsobjekt anvisas cirka 200 miljoner euro”, säger avdelningschef Jussi Lindberg vid Trafikledsverket.
 

Det kan förekomma ändringar i planerna. VR:s webbtjänst ger mer information om tågens tidtabeller och ersättande trafik. Information om närtrafikens tidtabeller i huvudstadsregionen finns på HRT:s webbplats 

De listade objekten och avbrotten påverkar passagerartrafiken och godstrafiken. En del av avbrotten sker nattetid och påverkar då mest godstrafiken.

Södra Finland

•    Projektet Esbo stadsbana, dvs. byggandet av tilläggsspår mellan Alberga och Köklax, orsakar omfattande trafikavbrott den kommande sommaren. Följande dagar i maj förekommer ett 24 timmars avbrott i tågtrafiken mellan Alberga och Köklax: 5.5, 9.5, 19.5 och 26.5. Avbrott på 24–48 timmar förekommer även 31.8, 7.9, 14.9, 22.9 och 29.9 mellan Alberga och Köklax.
•    På sträckan Helsingfors–Åbo genomförs utöver projektet Esbo stadsbana flera växel-, bro- och tunnelarbeten under tiden 24.6–29.7. Arbetena orsakar ett fem veckor långt avbrott i tågtrafiken.
•    Arbetet inom banprojektet Kuppis-Åbo fortsätter. Kuppis är ändstation för tåg från Helsingfors och avgångsstation för tåg till Helsingfors. Avbrott mellan Tammerfors och Åbo under tiden 2.8–3.8. 
•    Projektet för att förbättra trafikkapaciteten på Böle–Riihimäki-banan orsakar extra resminuter för tågen på huvudbanan och färre turintervaller för tågen på ringbanan på grund av arbetena på banan Kytömaa–Ainola och Dickursby bangård.

Västra Finland

•    Den enkelspåriga trafiken som reparationsarbetena på Tammerkoski järnvägsbro orsakar leder till trafikarrangemang från Tammerfors till Björneborg och i riktning mot Seinäjoki 15.4–6.8. 
•    Byggandet av Nokia resecentrum orsakar trafikavbrott under nattetid under veckosluten 18.5, 19.5, 25.5, 26.5, 8.6, 9.6, 15.6, 16.6, 6.7, 7.7, 21.9, och 28.9 samt vardagarna 12–13.8.
•    Mellan Tammerfors och Seinäjoki utförs bland annat byte av växlar och broarbeten. På grund av dessa orsakas trafikavbrott på 40 timmar 12.8–14.8, 19–21.8, 26.8–28.8 samt 2.9–4.9. 
•    På grund av arbetet vid den nya råvirkesterminalen i Seinäjoki inträffar ett totalavbrott i Seinäjoki 19.8–20.8 och avbrott från Seinäjoki i riktning mot Alavo 20.8.
•    De arbeten som reparationen av underfartsbron vid Seinäjoki station kräver 18.5–19.5 förhindrar genomfart från Seinäjoki station.
•    Förnyandet av järnvägsbron i Vuohijoki mellan Tammerfors och Orivesi orsakar avbrott 8.5, 26.5 och 9.6.
•    Arbetet inom banprojektet Tammerfors-Jyväskylä orsakar flera trafikavbrott söndagar och måndagar 12.8–15.9 och ett 48 timmars avbrott 20.9–22.9. 
•    Arbetet med grundförbättringen av Jyväskylä-Pieksämäki orsakar trafikavbrott 1.7–31.10, från måndag till fredag kl. 02–12. Utöver dessa är det avbrott i tågtrafiken 1.8–9.8. 
•    Mellan Haapamäki och Jyväskylä görs trumreparationer 15.8–16.8, de orsakar avbrott i trafiken.
•    Mellan Orivesi och Haapamäki görs trumreparationer som orsakar avbrott i trafiken 2.8-4.8.
•    Trumreparationer görs mellan Seinäjoki och Vasa 14.9–15.9.

Östra Finland

•    Tunnelarbeten i Neulamäki och arbetet på bangården i Kuopio orsakar trafikavbrott kring Kuopio. Arbetet orsakar nattavbrott 15.4–11.9 på tisdags- och onsdagsnätter och dessutom längre avbrott 4.5–5.5, 22.6–23.6 samt 1.8–9.8.
•    Slutförandet av banprojektet Luumäki-Imatra orsakar enskilda avbrott i tågtrafiken 13–15.4, 20–22.4, 27–29.4, 11–12.5 och 18–19.5. 

•    På grund av arbeten på Joensuu bangård och trumarbeten förekommer ett trafikavbrott på 56 timmar mellan Kesälahti och Joensuu 17.5–19.5.
•    Arbetet i Pieksämäki stationsområde orsakar ändringar i in- och avgångsspåren.

Norra Finland

•    Den grundliga förbättringen av banan Uleåborg-Laurila orsakar flera trafikavbrott. Vid ombyggnaden förnyas bland annat överbyggnaden, plankorsningarna ersätts och broarna förnyas. Korta avbrott 24.6–3.10 från måndag till fredag, 24 timmars avbrott 21.5, 28.5, 4.6, 11.6 och 15.10 samt ett 48 timmars avbrott 22.10–24.10. 
•    Byggandet av den nya råvirkesterminalen i Nuojua orsakar 24 timmars avbrott mellan Uleåborg och Kontiomäki tisdag 21.5 och tisdag 28.5 samt avbrott 4.6 och 1.7–19.7 (måndagar, onsdagar och fredagar).
•    Växelbytet i Soinlahti orsakar avbrott 27.7–28.7 och 3.8–4.8. 
•    Mellan Idensalmi och Kajana utförs underhållsarbeten 1–8.8. 
•    Förnyandet av Kontioniemi underfartsbro orsakar avbrott 28.6–30.6.
•    Förbättringen av sträckan Pesiökylä–Kontiomäki orsakar avbrott 20.5–8.6 mellan Pesiökylä och Hyrynsalmi och 8.6–9.6 är det behov av avbrott på hela sträckan Kontiomäki-Pesiökylä.
•    Växelbytet i Kemi orsakar avbrott 11–12.6.

Mer information:

avdelningschef (projektgenomförande, söder) Jussi Lindberg, tel. 029 534 3820
avdelningschef (projektgenomförande, öst och nord) Miia Kari, tel. 029 534 3111
avdelningschef (projektgenomförande, väst) Mauri Mäkiaho, tel. 029 534 3541
sakkunnig, planering av järnvägstrafiken Taru Palsa, tel. 029 534 3349
sakkunnig, styrning och administration av järnvägstrafiken, Juha Kröger, tel. 029 534 3853
E-postadresserna har formatet [email protected]

 

Bilagor