Hoppa till innehåll

Plankorsningskampanj: Dåliga skämt som får en att stanna upp påminner om ett allvarligt ämne

Publicerad 6.6.2024 12.00

På den internationella plankorsningsdagen den 6 juni inleds en treårig plankorsningskampanj. Temat för kampanjen är dåliga skämt som får en att stanna upp och inte att skratta. Målet är att påminna väganvändarna om att agera säkert vid plankorsningar. I Finland inträffar årligen i genomsnitt ett tjugotal plankorsningsolyckor.
 

Vilken är Finlands sämsta parkeringsplats? Det är förstås en plankorsning!

 

 

I kampanjvideon hamnar stand up-komikern i en pinsam situation på scenen när hen berättar vitsar med plankorsning som tema och som inte får den förväntade mottagningen. Publikens tystnad och komikerns pinsamma ansiktsuttryck understryker budskapets betydelse: vid plankorsningar är det livsviktigt att vara försiktig.

"Vi beslöt att närma oss ämnet ur ett nytt perspektiv så att människor skulle stanna upp och fundera på saken. Även om temat behandlas via komik i kampanjen har skämten avsiktligt gjorts dåliga och de borde inte få en att skratta, utan snarare betona hur allvarligt ämnet är", berättar säkerhetsexpert Kaisa-Elina Porras vid Trafikledsverket.

Flera plankorsningsolyckor inträffar årligen

I Finlands plankorsningar inträffar i genomsnitt 13–29 olyckor per år. Enligt undersökningar som Traficom lät göra 2019 sker det i förhållande till folkmängden fler plankorsningsolyckor i Finland än i de övriga nordiska länderna.

Under de senaste två åren har antalet plankorsningsolyckor dock varit exceptionellt lågt. Trots den minskande trenden är plankorsningsolyckor fortfarande en av de största säkerhetsriskerna i vårt järnvägssystem.

"Varje plankorsningsolycka är en tragedi. Olyckan kan ha långvariga konsekvenser för dem som är delaktiga i olyckan, de delaktigas närstående och ögonvittnena till händelsen. Dessutom kan de påverka järnvägstrafiken i större utsträckning och orsaka trafikstörningar samt eventuellt även skador på materiel och infrastruktur", säger Anne Silla, specialsakkunnig vid Transport- och kommunikationsverket Traficom.

Hur kan säkerheten i plankorsningar förbättras?

Säkerheten i plankorsningar kan ökas genom att avlägsna och förbättra plankorsningar. På stambanorna i statens bannät i Finland finns för närvarande 2 468 plankorsningar, av vilka tiotals antingen avlägsnas helt eller förbättras årligen. Trafikledsverket strävar särskilt efter att avlägsna de farligaste plankorsningarna med till exempel dålig sikt.

"Under 2017 startade vi tillsammans med kommunikationsministeriet ett program för att förbättra plankorsningarna. Syftet med programmet var ursprungligen att förbättra eller avlägsna 65 plankorsningar, medan arbetet framskred har listan dock utvidgats till över 500 plankorsningar", berättar Porras.

Även om avlägsnandet av plankorsningar är en av de viktigaste lösningarna för att förbättra säkerheten i plankorsningar, kan väganvändarna också främja säkerheten genom sin egen verksamhet. Bakgrunden till plankorsningsolyckan är ofta brist på uppmärksamhet, så vid plankorsningar ska man vara särskilt vaksam.

"Ansvaret ligger alltid hos den som korsar banan. Varje person som rör sig över banan med ett fordon ska sakta ner sin hastighet så att hen kan göra rätt iakttagelser av trafiken på banan", påminner Toni Vuoristo, planerare vid Trafikskyddet.

”Tåget kan inte väja och dess stoppsträcka är alltid flera hundra meter. Det är viktigt att varje vägtrafikant är uppmärksam vid plankorsningarna så att inga olyckor inträffar", tillägger VR:s trafiksäkerhetsdirektör Nelly Rontti-Abubakar.

Att sakta in före plankorsningen kan vara dagens viktigaste gärning. Kampanjens slutsats sammanfattar detta kortfattat: "Den ska inte få någon att skratta, plankorsningen är en allvarlig plats. Sakta ner och stanna vid behov."

Plankorsningskampanjen har genomförts i samarbete med Trafikledsverket, Traficom, Trafikskyddet, polisen, Finlands Vägförening rf, Vägföreningen i Finland rf, VR samt projektet Nuorisotyö raiteilla.

Hur kan du korsa plankorsningen på ett säkert sätt?

  • Se till att tåget inte är på kommande: titta till vänster, sedan till höger och ännu en gång till vänster. Det är också viktigt att lyssna vid plankorsningar!
  • Glöm telefonen och andra stimuli bakom ratten.
  • Sänk hastigheten när du närmar dig korsningen, stanna vid behov och följ stoppsignalen.
  • Korsa inte banan om tåget närmar sig, om varningsanordningar larmar eller bommen är nere eller på väg ner.
  • Vänta tills bommarna stigit och ljuset byter och säkerställ att det inte kommer tåg från någondera hållet.

Mer information:

Se kampanjvideon

Se kampanjvideon

säkerhetsexpert Kaisa-Elina Porras, Trafikledsverket

tfn 029 534 3864

[email protected]

specialsakkunnig, Anne Silla, Transport- och kommunikationsverket Traficom

tfn 029534 5420,

[email protected]

planerare Toni Vuoristo, Trafikskyddet

tfn 020 7282 349

[email protected]

kommunikation, VR
tfn  029 434 7123

[email protected]

Se även:

Information om plankorsningar