Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: Skjutning av betongledskonstruktion – liten men utmanande förflyttning med stor betydelse

Publicerad 26.1.2024

Betongledskonstruktionen på Hessundsbron är en tekniskt krävande lösning som påträffas ganska sällan i Finland. Vid skjutning (med domkraft) av betongledskonstruktionens pelare höjdes pelarna med endast tiotals millimeter, men den lilla förflyttningen har en ännu större inverkan på både ledens hållbarhet och följande arbetsskeden.

Betonglederna kommer att vara placerade på nedre delen av brons mellanstöd och deras viktigaste uppgift är att bidra till att minska belastningen på brons ben och betong. En tunnare punkt i leden tillåter små vridningar av stödet som i synnerhet orsakas av temperaturförändringar: brons betongdäck lever under året och förkortas och förlängs några centimeter beroende på temperaturvariationen. 

"Bentongledskonstruktionens flexibilitet garanterar att rörelserna inte belastar bron för mycket och orsakar skador på konstruktionen. Betongleden är en hållbar och underhållsfri lösning även på lång sikt, eftersom den är en bestående del av brokonstruktionen och lika långlivad som själva bron", förklarar utvecklingschef Rasmus Sainmaa vid Kreate.

Framtida rörelser förutses genom förhöjning på förhand

Förra hösten genomfördes ett krävande arbetsskede på byggplatsen i Hessund, då betongledskonstruktionens pelare sköts (med domkraft) i förhöjt läge på förhand, dvs. flyttades något snett uppåt. Ställningen för pelaren som väger cirka 480 ton och som lutar mot en vattenöppning höjdes 30 millimeter så att leden hålls i en vinkel som är viktig för dess funktion. 

Skjutning är ett viktigt arbetsskede. Utöver den rörelse som orsakas av temperaturförändringar sjunker även de tunga ställningarna på vilka pelarna har gjutits med tiden och orsakar rörelse. Genom att höja pelarna avlägsnade man det tryck som konstruktionen orsakade och förutspådde kommande rörelser och formförändringar.

I praktiken sker skjutningen med hydraulcylindrar, där det höga trycket som skapas har tillräcklig kraft för att höja även de massiva lasterna. Under skjutningen hade båda mellanstöden på Hessundsbron fyra hydrauliska domkrafter, som var och hade kraft att röra på upp till 200 ton.

Betongleden minskar belastning på konstruktionerna om orsakas av brons rörelser. Med skjutning ser man till att leden hålls i rätt vinkel med tanke på dess funktion.

Ett lyckat slutresultat genom nära samarbete

Det utmanande arbetsskedet tog i sin helhet endast 30 minuter. Men även om arbetsskedet var kort krävde det ett mycket intensivt och övergripande utvecklingsarbete, allt från planering av brons stödkonstruktion till entreprenad och kvalitetssäkring. 
Man följde noggrant med hur den sällsynta operationen lyckades med flera olika mätsystem, både före och efter överföringen.  

"Sensorerna i kontrollsystemet mätte pelarnas lutning och ledens vridning i millimeter. Dessutom hade vi tillgång till Koherent Oy:s mycket exakta övergångsmätinstrument i realtid, som skickade information om rörligheten och arbetsskedets framskridande med 0,1 millimeters noggrannhet. På så sätt kunde vi säkerställa att det krävande arbetsskedet lyckades, och ett högklassigt slutresultat", summerar Sainmaa.