Hoppa till innehåll

Vinterunderhåll av landsvägar håller samhällets hjul i rullning – de vittgående konsekvenserna sträcker sig även till hälso- och sjukvården

Publicerad 10.2.2022

Vinterunderhållet av landsvägar spelar en stor roll i att samhället fungerar. Målet är både trafikanternas säkerhet och en smidig trafik, vilket också gör att näringslivet fungerar utan problem. Ett lyckat vinterunderhåll börjar med framförhållning, och de vittgående konsekvenserna sträcker sig till många delområden i samhället.

Bilden visar en snöplog i vinterunderhållsuppgifter på väg.

Enligt Trafikledsverkets vision möjliggör ett fungerande trafikledsnät Finlands välbefinnande, konkurrenskraft och hållbara tillväxt. Här spelar vinterunderhållet av landsvägar en viktig roll, eftersom det håller samhällets hjul i rullning också under svårare omständigheter.

Vinterunderhållet av landsvägar tjänar näringslivets och medborgarnas behov. Dess effekter sträcker sig dock åtminstone indirekt till hela samhället – till exempel hälso- och sjukvårdens bärkraft, som har varit ett aktuellt diskussionsämne under hela coronaviruspandemin. Vinterunderhållet förebygger alltså för sin del olyckor som kunde leda till en belastning på sjukvården – för att inte tala om mänskligt lidande och andra kostnader.

Framförhållning bidrar till framgång i en känslig aktivitet

Vinterunderhåll är en känslig aktivitet, eftersom dess resultat ständigt kan ses av alla trafikanter. Framförhållning är en viktig del av ett lyckat vinterunderhåll på landsvägarna.

”Särskilt halkbekämpningen är alltid så framförhållande som möjligt. Till exempel börjar vi salta motorvägarna redan i förväg, så att ingen halka ska uppstå” säger Magnus Nygård, avdelningsdirektör för underhåll på Trafikledsverket.

Meteorologerna spelar en viktig roll i att prognostisera vädret. Prognoserna är ändå bara en del av datahelheten, som också fås via till exempel vägväderstationer och väglagskameror.

”Genom att kombinera olika uppgifter får vi en bra bild över vad som kommer att hända inom den närmaste tiden på vägnätet. Väglagscentraler spelar en stor roll när det gäller att påbörja underhållet. Utifrån deras lägesbilder fattas besluten med så god framförhållning som möjligt”, fortsätter Nygård.

De lokala NTM-centralernas ansvarsområden för trafik och infrastruktur, som beställer vägunderhåll, ser till att servicenivån för vinterunderhållet nås.

Målet är en säker och smidig trafik

Verksamhetslinjerna för vinterunderhållet förnyades år 2018, och de nya riktlinjerna träder i kraft senast år 2023. Det viktigaste målet är förstås trafikanternas säkerhet och en smidig trafik, precis som tidigare.

”I den nya riktlinjerna betonas till exempel fördelarna för näringslivet och den tunga trafiken samt pendeltrafiken. Det vittnar om att samhällsfunktionen prioriteras högst inom vinterunderhåll av landsvägar”, konstaterar Nygård.

Enligt enkäter som Trafikledsverket låtit utföra kan det konstateras att både privatpersoner och de som är verksamma inom tung trafik på det hela taget på senare år har blivit nöjdare med vinterunderhållet av landsvägar.

”Dessutom har mängden respons på vinterunderhåll minskat för varje år under 2018–2021. Detta vittnar om att de ändringar som vi gjort i vinterunderhållets kvalitet och i entreprenadmodellen har gett resultat”, säger Nygård.

”Varför har snöplogen ännu inte varit hos oss?”

Vinterunderhållet av landsvägar väcker ofta känslor, som det framgår av det fiktiva citatet i mellanrubriken. Särskilt om det tar lite längre för att en närliggande trafikled plogas efter att det snöat.

Trafikledens betydelse, trafikvolym och -sammansättning bestämmer servicenivån för vinterunderhållet, och vägarna är klassificerade i olika vinterunderhållsklasser. Till exempel hålls vägarna i princip bara året runt i de högsta vinterunderhållsklasserna.

”Efter att det slutat snöa röjs snön inom 2–3 timmar från huvudvägar och inom 5–6 timmar från vägar med lite trafik. Målet är att det inte ska finnas mer än några centimeter snö på livligt trafikerade vägar eller gång- och cykelleder”, förklarar Nygård.

Kvalitetskraven enligt underhållsklass gäller dock inte till exempel vid snöstormar. I detta fall arbetar underhållsentreprenören hela tiden med all utrustning och vägarna ställs i ordning då förhållandena har återvänt till de normala. Enligt kvalitetskraven kan dessutom till exempel maximisnödjupet på vägen överstigas när det snöar över 10 cm under fyra timmar eller när det bildas drivor, dvs. vindhastigheten är över 8 m/s.

Visste du? Vinterunderhåll utförs kontinuerligt också på bannätet, även om största delen av arbetet inte syns för passagerarna. Den största delen av underhållsarbetet görs ”dolt” på natten, då det är lite trafik eller ingen trafik alls. Entreprenörerna spelar en viktig roll i kampen mot snö och is. Samarbetet mellan dem, Trafikledsverket och järnvägstrafikoperatörerna är viktigt.

Läs mer:

Vinterunderhåll av vägar samt gång- och cykelleder
Vinterunderhåll av bannätet

Läs också:

Generaldirektör Wihlman: En fungerande trafikledsinfrastruktur tjänar gemensamma behov

Förvaltningen av trafikledsegendomen innebär ett smidigt underhåll av information och kompetens

Infrastrukturens betydelse för näringslivet – fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet

Vem kommer fram och vart? – En fungerande infrastruktur garanterar ett tillgängligt trafiksystem

Bekant med infrastrukturbranschen genom sommarjobb