Hoppa till innehåll

Bekant med infrastrukturbranschen genom sommarjobb

Publicerad 10.2.2022

Vi på Trafikledsverket uppmuntrar unga att bli inspirerade av infrastrukturbranschen och jobba hos oss på staten. Även i år erbjuder vi cirka 20 praktikplatser inom olika områden och på olika håll i ämbetsverket. Sommarjobbet varar i genomsnitt fyra månader. Vanligtvis är praktikanterna andra eller tredje årets högskolestuderande.

I år fick vi mest ansökningar till praktikantplatsen inom miljöinformationshantering, cirka 80 stycken. Vi erbjuder praktikmöjligheter inom till exempel geografisk information, projektadministration, analys och öppna data, elbaneteknik, farledsenheten, trafikledsplanering, juridiska ärenden samt dokumentförvaltning. Vi genomförde sommarjobbsrekryteringen återigen som en anonym ansökan, som vi använder för att främja sökandenas lika möjligheter att få en intervju samt förebygga all slags diskriminering.

Praktiken är ett utmärkt tillfälle att bli bekant med Trafikledsverket som arbetsplats och infrastrukturbranschen, som är en viktig sysselsättare i Finland. Vägar, banor och farleder sysselsätter tusentals människor med trafikledsunderhåll, nyanläggningar och reparationer samt trafikstyrningstjänster. Enligt Statistikcentralens statistik sysselsätts sammanlagt över 10 personer i servicekedjan i anslutning till anläggningsverksamhet för en miljon euro.

Mer information om Trafikledsverket som arbetsgivare och våra lediga arbetsplatser hittar du på vår webbplats.

De 10 vanligaste yrkena inom infrastrukturbranschen

  • chaufför 

  • mobilkranförare 

  • grävmaskinförare 

  • hjullastarförare 

  • teleskoplastarförare 

  • laddare 

  • borrare 

  • anställda vid krosstationer 

  • anställda inom muddringsbranschen 

  • anställda inom schaktningsbranschen    

Läs också: 

Generaldirektör Wihlman: En fungerande trafikledsinfrastruktur tjänar gemensamma behov

Förvaltningen av trafikledsegendomen innebär ett smidigt underhåll av information och kompetens

Infrastrukturens betydelse för näringslivet – fokus på driftsäkerhet och kostnadseffektivitet

Vinterunderhåll av landsvägar håller samhällets hjul i rullning – de vittgående konsekvenserna sträcker sig även till hälso- och sjukvården

Vem kommer fram och vart? – En fungerande infrastruktur garanterar ett tillgängligt trafiksystem