Hoppa till innehåll

På Haparanda bangård utförs byggarbeten under sommaren och hösten

Publicerad 29.5.2024 11.22

 

Förbättringsarbeten på Haparanda bangård inleds i juni 2024. Man gör bland annat spårändringar och överbyggnadsarbeten på bangården. Dessutom låter Trafikverket i Sverige bygga en ny passagerarplattform vid Haparanda station. Arbetena är en del av Trafikledsverkets elektrifieringsprojekt för banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda.

Byggentreprenaden för förbättringsarbetena på Haparanda bangård inleds under juni 2024. Entreprenaden inkluderar spårändringar på bangården och utbyte av överbyggnaden, dvs. spårets skenor, makadam och sliprar förnyas. På bangården utförs också små utbyten av jordmassor och ändringsarbeten gällande säkerhetsanordningar. Entreprenaden genomförs av GRK Suomi Oy. Arbetet kommer att genomföras under den kommande sommaren och hösten.

Även byggentreprenaden för den nya passagerarplattformen har påbörjats under våren vid Haparanda station. Trafikverket i Sverige låter bygga passagerarplattformen och Nyab förverkligar entreprenaden. Dessutom uppgraderar Haparanda kommun stationens parkeringsområde. Trafikverket och Haparanda kommun deltar i förverkligandet av elektrifieringsprojektet för banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda.

”Vi kunde inleda byggarbetet av den nya passagerarplattformen i april. Arbetet påverkar inte den nuvarande situationen för passagerartrafiken på Haparanda station", berättar projektchef Peter Keisu vid Trafikverket.

På banavsnittet mellan Haparanda och Torneå finns både finska och svenska spårvidder. Den nya passagerarplattformen vid Haparanda station byggs med spårvidden för den finska sidan. Projektet omfattar även elektrifieringsarbeten på spåren med finsk spårvidd på Haparandasidan och arbetena utförs ännu under detta år.

"Entreprenaden på Haparanda bangård som inleds i juni är den sista större helhet som ingår i projektets byggarbeten. Enligt tidtabellen ska hela projektet vara klart i slutet av år 2024", berättar Trafikledsverkets projektchef Terhi Honkarinta.

För närvarande pågår också byggentreprenaden för Torneå bangård, utvidgningen av järnvägsbron över Torne Älv samt elektrifieringsentreprenaden för banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda. Dessutom pågår ändringsarbeten i anslutning till banans säkerhetsanordningar. 

Mer information:

Terhi Honkarinta, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3754, [email protected]

Jukka Päkkilä, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3755, [email protected]

Trafikverkets entreprenad för passagerarplattformen: Peter Keisu, projektchef, Trafikverket, tfn 010-123 81 62, [email protected]

Följ projektet:

https://vayla.fi/sv/laurila-tornea-haparanda

I projektet elektrifiering av banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda elektrifieras banavsnittet mellan Laurila och Torneå samt det gränsöverskridande avsnittet på Haparanda sida. Projektet omfattar också elektrifiering av banbroar och ändringar som konstruktionernas skick förutsätter. I projektet skapas förutsättningar för att inleda gränsöverskridande passagerartrafik. Banprojektet Laurila–Torneå–Haparanda genomförs som ett samprojekt mellan Trafikledsverket, Försörjningsberedskapscentralen och Trafikverket, dvs. Trafikverket i Sverige. EU:s CEF-stöd (Connecting Europe Facility) har beviljats för att genomföra projektet. 

 

Europeiska unionen

 

Bilagor