Hoppa till innehåll

Nya säkerhetsanordningar förbättrar trafikens smidighet och säkerhet på bangården i Karleby

Publicerad 21.12.2023 12.54

 

Säkerhetsanordningssystemet på bangården i Karleby har förnyats i Trafikledsverkets projekt. Tack vare nya säkerhetsanordningar och datateknisk trafikstyrning är trafiken på bangården nu säkrare och smidigare än tidigare. Projektet har dessutom minskat bangårdarnas reparationsskuld. Säkerhetsanordningssystemet togs i bruk i maj i år, men systemet uppdateras fortfarande.

Förnyelsen av bangården i Karleby stöder ett eventuellt ibruktagande av det europeiska systemet för styrning av järnvägstrafiken (ERTMS) i framtiden. Syftet med styrningssystemet är att harmonisera standarderna och systemen för järnvägstrafiken i Europa.

"Ibruktagandet av den nya säkerhetsutrustningen lyckades enligt förväntningarna. Moderniseringen av säkerhetsanordningarna förbättrar säkerheten och tågtrafikens smidighet på bangården", berättar Jouni Vauhkonen, projektchef vid Trafikledsverket.

I samband med att säkerhetsanordningssystemet togs i bruk ändrades rutterna för passagerarna på tågstationen något. Det nya systemet gör det också lättare att samordna underhållet av bangården med tågtrafiken.

Finslipningar görs under sommaren 2024

De viktigaste delarna av projektet slutfördes enligt tidtabellen, men finslipning görs ännu under sommaren 2024. Då avlägsnas bland annat spårisoleringar som inte längre behövs i det nya säkerhetsanordningssystemet. På grund av höjningen av kostnadsnivån och ändringen av projektets omfattning överskreds projektets budget med cirka två miljoner euro. De slutliga kostnaderna för projektet uppgår till cirka 13,7 miljoner euro.

"Ännu har man inte kunnat ta i bruk alla funktioner i säkerhetsanordningssystemet. Systemet kommer fortfarande att uppdateras", berättar Vauhkonen.

Tågtrafikens hastighet begränsas fortfarande i Karleby bangårdsområde. Efter finslipningen höjs hastighetsbegränsningen till normal.

Mer information om projektet: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-sakerhetsanordningen-i-karleby

Mer information:
Jouni Vauhkonen
Projektchef
Trafikledsverket
tfn 029 534 3268
fornamn.efternamn(at)vayla.fi

Bilagor