Hoppa till innehåll

Säkerhetsanordningsentreprenaderna på bangårdarna i Uleåborg och Karleby framskrider: Trafikledsverket och Siemens Mobility Oy undertecknade ett avtal om leverans av ett system för säkerhetsanordningar

Publicerad 17.08.2020

Trafikledsverket och Siemens Mobility Ab undertecknade ett avtal om leverans av ett system för säkerhetsanordningar på bangårdarna i Uleåborg och Karleby 5–6.8.2020. Avtalet omfattar leverans av ställverk och utomhusskåp.  

Målet är säkrare och funktionellare bangårdar 

På bangårdarna i Uleåborg och Karleby används säkerhetsanordningar från flera olika tidsperioder som har nått slutet av sin livslängd. I säkerhetsanordningsentreprenaderna förnyas de föråldrade systemen för säkerhetsanordningar i grunden. De nya säkerhetsanordningarna förbättrar bangårdarnas säkerhet och gör det möjligt att i framtiden ta i bruk det europeiska signalsystemet för järnvägstrafik dvs. ERTMS-systemet.  De arbeten som utförs under entreprenaden möjliggör en mer störningsfri trafik och minskar avsevärt också bangårdens reparationsskuld. 

- Det är fint att kunna främja en smidigare och säkrare användning av bangårdar. Entreprenaderna framskrider som planerat och härifrån det är bra att gå vidare, berättar Jouni Vauhkonen, projektchef vid Trafikledsverket. 

Färdigt i slutet av 2023 

Planeringen av säkerhetsanordningsentreprenaderna har pågått sedan 2019. Båda projekten inleds med att bygga grunden för kabelrutter och signalinrättningar. På hösten är det dags att bygga anordningsutrymmen. Idriftsättningsskedet för säkerhetsanordningarna infaller 2022–2023 och ska vara klar före utgången av 2023. Idrifttagningsskedet orsakar tidvis störningar i den spårbundna trafiken. 

Avtalspriset för leveransen av systemet för säkerhetsanordningar till Uleåborg är 7,8 miljoner euro och Karleby 2,6 miljoner euro. Projektens totala kostnader uppgår till sammanlagt 35 miljoner euro (Uleåborg) och 8 miljoner euro (Karleby). 

 Från vänster Timo Nousmaa (Siemens), Hannu Saarinen (Siemens), Jari Jussila (Siemens) och Jouni Vauhkonen (Trafikledsverket) synar avtalet gällande systemet för säkerhetsanordningar den 4 augusti.

Från vänster Timo Nousmaa (Siemens), Hannu Saarinen (Siemens), Jari Jussila (Siemens) och Jouni Vauhkonen (Trafikledsverket) synar avtalet gällasystemet för säkerhetsanordningar den 4 augusti. 

Mer information: 

Jouni Vauhkonen, projektchef, Trafikledsverket, tfn 029 534 3268, [email protected] 

Miikka Uotila, projektingenjör, Trafikledsverket, tfn 029 534 3262, [email protected] 

Pekka Saari, byggherrekonsultens projektchef, Ramboll, tfn 050 492 7360, [email protected] 

Lauri Luoma, byggherre för säkerhetsanordningsarbetet, Ramboll, tfn 050 346 6657, [email protected]  

Projekten på webben: 

Bilagor

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.