Hoppa till innehåll

Säkerhetsanordningsentreprenaden på bangården i Karleby inleds

Publicerad 01.07.2020

Förnyandet av säkerhetsanordningarna på bangården i Karleby inleds i juli med byggande av ledningsvägar. Planeringsarbetet har pågått sedan förra året och projektet ska slutföras före utgången av 2023. Idrifttagningen av säkerhetsanordningarna orsakar tidvis störningar i den spårbundna trafiken.

En säker bangård

Bangården i Karleby är en livlig station för godstrafik. I projektet förnyas föråldrade säkerhetsanordningssystem, vilket förbättrar bangårdens säkerhet och gör det möjligt att i framtiden ta i bruk det europeiska signalsystemet för järnvägstrafik, dvs. ERTMS-systemet. Med hjälp av datorstödda styrsystem kan man använda järnvägsspåren effektivare och antalet manuella säkerhetsanordningar minskar.

Smidig trafik

Projektet inleds med att bygga grunden för kabelrutter och signalinrättningar. På hösten är det dags att bygga anordningsutrymmen. Idrifttagningen sker 2022, då idrifttagandet av anordningarna tidvis orsakar störningar i person- och godstrafiken.

Projektets budget är 8 miljoner euro.

 

Mer information:

Miikka Uotila, projektingenjör, Trafikledsverket, tfn 029 534 3262, [email protected]

Pekka Saari, byggherrekonsultens projektchef, Ramboll, tfn 050 492 7360, [email protected]

Lauri Luoma, byggherre för säkerhetsanordningsarbeten, Ramboll, tfn 050 346 6657, [email protected]

 

Bilagor

Trafikledsverket ansvarar för att utveckla och underhålla det statliga vägnätet, järnvägarna och farlederna. Till våra uppgifter hör också att upprätthålla servicenivån i trafiken samt deltar i samordningen av trafik och markanvändning. Därigenom främjar vi vårt samhälles välmående och näringslivets konkurrenskraft.

Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar.