Hoppa till innehåll

Säkerhetsanordningssystemet på bangården i Karleby tas i bruk i maj

Publicerad 2.5.2023 11.01

 

Det nya säkerhetsanordningssystemet på bangården i Karleby tas i bruk onsdagen den 10 maj. Det är tillfälligt trafikstopp på bangården den 8–10 maj. Samtidigt ändras passagerarnas gångförbindelser.

Projektchef Jouni Vauhkonen från Trafikledsverket berättar att ingen passagerar- eller godstrafik rör sig på Karleby bangård under trafikstoppet, utan endast arbetsmaskiner och rälsmateriel som används för att kontrollera ibruktagandet.

"Vi tar i bruk ett nytt säkerhetsanordningssystem och nya signaler, vilket förutsätter ett två dygn långt trafikstopp för tågtrafiken. Därefter fortsätter tågtrafiken och är ännu säkrare än tidigare." 

Förbindelserna till mellanplattformen ändras

Under trafikstoppet görs också ändringar i passagerarnas gångförbindelser på Karleby station. Från och med den 10 maj kommer man till mellanplattformen via västra kortändan av sidoplattformen.

"I samband med att det nya säkerhetsanordningssystemet tas i bruk ändras passagerarnas gångförbindelser. Det kommer att sättas upp informationsskyltar på stationsområdet som visar rätt väg till mellanplattformen. Det nya säkerhetsanordningssystemet skyddar också passagerare som korsar plattformsövergången", säger Vauhkonen.

Användningen har förberetts under vintern

Det nya säkerhetsanordningssystemet på bangården i Karleby har testats under vintern och testerna fortsätter ända tills det tas i bruk.

För närvarande utförs också andra förberedande arbeten på bangården. Det nuvarande, föråldrade säkerhetsanordningssystemet och tillhörande bananordningar rivs under sommaren.

Följ projektet: https://vayla.fi/sv/fornyande-av-sakerhetsanordningen-i-karleby

Tilläggsuppgifter
Jouni Vauhkonen, projektchef
Trafikledsverket
[email protected]
tfn 029 534 3268

Bilagor