Hoppa till innehåll

Banprojektet Kuppis–Åbo: Gjutningen av brolocket på järnvägsbron över Aura å påbörjas torsdag 6.6.2024

Publicerad 3.6.2024 10.10

 

Brolocket på järnvägsbron över Aura å börjar gjutas torsdagen den 6 juni 2024. Arbetet inleds klockan sex på morgonen och tar ungefär 60 timmar. Arbetet utförs utan avbrott tills brolocket är gjutet.

Arbetet har ringa konsekvenser för trafiken. I Konsas plankorsning används en trafikdirigerare under arbetet.

Gjutningsarbetet är ett massivt arbete som sammanlagt förbrukar drygt två och ett halvt tusen kubikmeter betong.

”Gjutningen av brolocket är ett stort steg mot färdigställandet av järnvägsbron över Aura å. Därefter är det bland annat dags att riva formen och arbetsbron, brolockets tält och isoleringar och bygga banans underbyggnad”, berättar projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket.

Järnvägsbron över Aura å blir enligt tidsplanen färdig i september 2024, varefter banans överbyggnad och elektrifiering ännu färdigställs. Tåg kommer att kunna gå över bron i december 2024.

Läs mer om järnvägsbron över Aura å: https://vayla.fi/-/kupittaa-turku-ratahanke-uusi-aurajoen-ratasilta-kantaa-junia-seuraavat-100-vuotta

Mer information: 
Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected]
Åbo stad, projektledare Antero Mäkilä, tfn 040 828 0284, [email protected]

Ytterligare information om trafikarrangemang och skyltar:
Rejlers Finland Oy, byggherrekonsult Ville Larkamo, tfn 040 821 1292, [email protected]

Följ projektet: 
vayla.fi/sv/banprojektet-kuppis-abo
facebook.com/KupittaaTurkuratahanke

Målet för banprojektet Kuppis–Åbo är att förbättra spårtrafiken i hela Egentliga Finland och på Kustbanan, och göra den smidigare. Dessutom möjliggör projektet för sin del genomförandet av en snabb tågförbindelse mellan Helsingfors och Åbo. Tack vare de modifieringsarbeten som utförs på bangårdarna frigörs mark i Åbo stationsområde för områdets utveckling, och säkerheten och tillgängligheten hos järnvägsstationens passagerarplattform förbättras. Projektets arbeten är schemalagda till åren 2021–2026. Projektet har fått stöd av Europeiska unionen för både planering och byggande.

CEF logo

Trafikledsverket är ensamt ansvarig för innehållet i denna publikation, som inte nödvändigtvis återspeglar Europeiska unionens åsikt.