Hoppa till innehåll

Kanaltrafik

Statistiken över trafiken genom Saima kanal innehåller data över gods- och passagerartransporter i utrikesoch inrikestrafik och över fartygstrafiken i Saima kanal. Statistiken över trafiken i övriga slusskanaler omfattar data över samtliga 31 statliga slusskanaler.