Hoppa till innehåll

Tågbanans testpålningar och undersökningar av pålar påbörjas i Sjundeå

Publicerad 11.11.2022 8.00

 

Som en del av planeringsprojektet Förbättring av Sjundeå station påbörjas på måndag 14.11. I Sjundeå tjänas planeringsskedet av undersökningar av pålar och testpålningar. 

”De nuvarande pålarna under banan undersöks och dessutom kommer det att slås nya testpålar bredvid banan. Arbetets och undersökningarnas mål är att utreda om det är möjligt att utnyttja de gamla pålarna under banan i förbättringen av stationen och banan”, berättar projektchef Erkki Mäkelä från Trafikledsverket. 

Sjundeå station hösten 2022

Arbeten förverkligas i november–december 2022

På måndag 14.11 rivs banans överbyggnader och grundarbeten för testpålningsarbetet förbereds.  Natten mellan tisdag och onsdag fortsätter undersökningarna. Arbetet orsakar en del buller i närområdet.  
    ”Arbetet som görs på natten är tystare. Ljudet som uppstår av att slå in pålar på dagtid bär till närområden. Vi beklagar de störningar som orsakas av arbetet”, säger Jari Sinkkonen, ansvarig för arbetet, från GRK Rail Oy.

Förbättring av Sjundeå station

Trafikledsverket har i samarbete med Sjundeå kommun påbörjat beredningen av banplan i slutet av år 2022. Projektets planeringsobjekt är Sjundeås trafikplats som finns längs Kustbanan. Stationens servicenivå och trygghet förbättras i enlighet med krav för tillgänglighet. 
    Stationens perronger moderniserar, förbindelserna till perrongerna förbättras och anslutningsparkeringen utvidgas. Spårens och närmiljöns strukturer förbättras och repareras för att avlägsna banans kontinuerliga underhållsbehov. Projektet förverkligas som ett samprojekt mellan Trafikledsverket och Sjundeå kommun. Banplaneringen påbörjas i början av år 2023 och färdigställs på sommaren 2024.

Mer information om projektet:

Trafikledsverket, projektchef Erkki Mäkelä, tfn 029 534 3822, [email protected] 
Sjundeå kommun, Markus Moisio, tfn 044 386 1099, [email protected]

Tilläggsinformation om testpålningen:
Jani Sinkkonen, GRK Rail Oy, tfn 040 863 0385, [email protected]

Projektet på webben
https://vayla.fi/sv/forbattringen-av-sjundea-station

Bilagor


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv