Skip to content

Document description, public information

Väylävirasto ylläpitää julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (tiedonhallintalain) mukaista asiakirjajulkisuuskuvausta hallinnoimistaan tietovarannoista ja asiarekistereistä. Kuvauksen tarkoituksena on helpottaa kansalaista tekemään tietopyyntöjä Väyläviraston tiedoista. Kuvausta ylläpidetään ja päivitetään säännöllisesti.

The Finnish Transport Infrastructure Agency maintains a document description of the data resources and factual registers it manages in accordance with the Act on Information Management of Public Administration (Public Information Management Act). The purpose of the description is to make it easier for citizens to make requests for information on the data of the Finnish Transport Infrastructure Agency. The description is maintained and updated regularly.

See in Finnish:

Väyläviraston asiakirjajulkisuuskuvaus (pdf)

Liite: Väyläviraston tehtäväluokitus (pdf)

Liite: Väyläviraston tietojärjestelmät (pdf)