Hoppa till innehåll

Viktig information om nästa Digiroad-publicerin

Publicerad 13.3.2023

Under våren 2023 övergår Digiroad till kontinuerligt uppdaterande väglänkar från nationella terrängdatabasen: Uppdateringsavbrottet av väglänksgeometrin fortsätter och materialpublikationerna är på paus.

Digiroad inledde övergången till Lantmäteriverkets nationella terrängdatabas väglänkar i maj 2022, vilket innebar att uppdateringen av väglänkarnas geometri avbröts. I november 2022 ändrades identifierarna för väglänkarna i Digiroad till identifierarna för den nationella terrängdatabasen. För tillfället implementeras möjligheten för att övergå till kontinuerligt uppdaterande väglänkar från den nationella terrängdatabasen.

I Digiroad används ännu ett statiskt vägnätverk enligt situationen i maj 2022. Målet är att övergå till den kontinuerligt uppdaterande vägnätverket under våren 2023. Underhållet av Digiroads data har fortsatt normal under övergången.

Digiroad-material från 29.12.2022 finns tillgängligt på Trafikledsverkets materialtjänst. Materialet har uppdaterats med de nya projekten på riksväg 3 vid Tavastkyroleden, samt på riksväg 8 vid Euraåminne centrum, vilka har öppnats för trafik. Följande materialpublikation 1/2023 görs efter övergången till de kontinuerligt uppdaterande väglänkarna har gjorts. Vi kan tyvärr inte ge en exakt tidtabell på publikationen, men målet är att göra det under våren.

På grund av pågående övergången fattas adressinformationen på en betydande del av Digiroads väglänkar i Trafikledsverkets laddnings- samt granskningstjänst, och WFS- samt WMS-gränssnitten. Detta korrigeras också då övergången är slutförd. Följ våra nyheter!

 

För mera information, kontakta Digiroad-operatören:

[email protected] och 040 507 2301 (vardagar kl. 9-16)


Artikeln är gammal. Artikeln kan innehålla föråldrad information och länkarna kanske inte fungerar. Våra publikationer finns i Dorias publikationsarkiv