Hoppa till innehåll

Digiroad publikationen 1/2024 har publicerats

Publicerad 30.5.2024

Digiroad publikationen 2/2021 har publicerats

Digiroad publikation 1/2024 innehåller väglänkgeometri baserad på situationen i terrängdatabasen 1.11.2023.

  • Två byggprojekt som öppnades för trafik i slutet av 2023 har tagits i bruk av vägnätet: riksväg 4 Hartola–Oravakivensalmi och riksväg 5 Hurus–Hietanen. 
  • Beträffande motorvägsnätet överensstämmer uppgifterna om dataobjekten med läget i februari 2022 vad gäller följande datatyper: Massa-, höjd- och breddbegränsningar, upplyst väg, asfalterad väg, vägbredd och övergångsställen. Under 2024 är målet att implementera integrationen i Vägverkets Tievelho, varefter vägdatatyperna kommer att uppdateras. 
  • När det gäller gatunätet överensstämmer uppgifterna om datatyperna med situationen i maj 2024. Trafikmärken som kommunerna tillhandahåller eller underhåller har använts i underhållet av gatunätsinformation för cirka 70 kommuner. 
  • Beträffande det privata vägnätet överensstämmer trafikbegränsningsinformationen med läget i maj 2024, för de Kommunala enskilda vägar som har ansökt om kommunens eller ELY-centralens privata vägstöd. 
  • Hastighetsgränserna har uppdaterats på vägarna för att återspegla situationen i Väylävirasto i april 2024 och gatunätet har uppdaterats för kommunerna Esbo, Vanda, Tammerfors, Björneborg, Seinäjoki, Borgå, Kotka, Raumo, Kaarina och kommunerna. Kemi för att spegla situationen hösten 2023. Dessutom har hastighetsgränserna för cirka 70 kommuner uppdaterats för att matcha de trafikskyltar som kommunen tillhandahåller eller underhåller. 
  • NOTERA. I publikationen har datatypen för flera datatyper ändrats från INTEGEReller FLOAT-format till TEXT-format. Ändringen kommer att återställas i framtida publikationer.

 

Läs mer om datainnehållet

Vidare information och beskrivning av dataslagen finns här.

Nästa publikation

Datumet för nästa Digiroad-materialpublicering har ännu inte bestämts.

Har du frågor? Vi hjälper gärna!

Digiroad-operaattori
[email protected]
puh. 040 507 2301 (klo 9-16)