Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

Trafikledsverket

Projektchef, byggande

Terhi Honkarinta

 • 029 534 3754

Väylävirasto

Projektipäällikkö, toteutus

Jukka Päkkilä

 • 029 534 3755

Laurila-Torneå-Haparanda

Banprojekt Pågående Lappland

Laurila-Torneå-Haparanda är en del av den föreslagna utvidgningen av TEN-T-kärnnätskorridoren.

 • Utarbetande av järnvägsplaner 8/2020-2/2022
 • Järnvägsplaner till påseende 12/2021-2/2022
 • Genomförs från 2023

Basinformation om projektet


Ladda ner projektkort (pdf)
Tidsplan
2020-2024
Projektansvariga
Trafikledsverket
Mål
 • trygga utbudet av persontågtrafik mellan Finland och Sverige och i vidare bemärkelse i Bottenviksbågen
 • förbättra plankorsningssäkerheten
 • minska på godstågens trafikeringskostnader
 • minska på störningarna i transporterna och utsläppen från tågtrafiken

Projektets bakgrund

Torneå och Haparanda är knutpunkten för internationella transportkorridorer och en del av den pågående utvidgningen av TEN-kärnnätskorridoren runt Bottenviksbågen. Genom området går flera betydande internationella trafikkorridorer i norra Finland och norra Sverige som ansluter Barentsområdet till Centraleuropas trafikkorridor och vidare till Fjärran östern. Denna rutt genom Sverige är ett alternativ för transporter inom Finlands utrikeshandel. En eventuell öppning av persontrafiken över gränsen skulle utvidga pendlingsområdena i Bottenviken.

Projektets innehåll

Planeringsprojektet omfattar elektrifiering av banavsnittet Laurila-Torneå/gränsen, förbättring av säkerheten i plankorsningarna, utvidgandet av korsningsbroar som krävs för elektrifieringen (Kaakamajoki och Raumo å) samt utvidgning och reparation av järnvägsbron över Torne älv.  Under planeringen utreds behovet av att förnya Torne älvs järnvägsbro och spårarrangemangen på Torneå bangård.

Spåret som ska elektrifieras mellan Laurila och den svenska gränsen är 22 km långt. På den svenska sidan finns 1 km elektrifierbart spår. 

Kartta hankealueesta.

Tidtabell

 • Terrängmätningsarbetet är klart
 • Järnvägsbron över Torne älv specialgranskades sommaren 2020
 • Utarbetandet av järnvägsplanen för Laurila-Torneå östra har inletts. Trafikledsverket har publicerat en inledande kungörelse 7.7.2020.
 • Planeringen av Torneå östra-gränsen har inletts i början av 2021
 • Ett interaktionstillfälle om järnvägsplanen för Laurila-Torneå östra hölls 24.3.2021.
 • Interaktionstillfället för järnvägsplanen Torneå östra-riksgränsen hölls 11.5.2021.
 • Färdigställande av planerna för Torneå östra-riksgränsen
 • Laurila-Torneå östra, finslipning av järnvägsplanen och planering av nya broplatser, eventuellt en ny offentlig tillställning om ändrade lösningar, uppskattningsvis 12/2021.
 • Byggnadsplanering för att utvidga banbroarna vid Kakamojoki och Raumo å pågår.

Trakifverkets hemsida på svenska

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på svenska här.

Du kan prenumerera på vårt nyhetsbrev på finska härTrafikledsverket ansvarar ensam för innehållet i denna publikation och det motsvarar inte nödvändigtvis Europeiska unionens åsikt.

Aktuellt i projektet

null Laurila-Torneå-Haparanda banavsnittets elektrifiering - nyhetsbrev

Välkommen att läsa det första nyhetsbrevet om projektet för elektrifiering av banavsnittet Laurila–Torneå–Haparanda.