Hoppa till innehåll

Kontaktuppgifter

NTM-centralen i Södra Österbotten

Projektchef

Veijo Rajamäki

  • 0295 027 750

Rv 8 Vassor-Kärklax, Korsholm

Säkerheten och omkörningsmöjligheterna på sträckan Vassor - Kärklax utvecklas genom att det byggs omkörningsfältpar och mitträcken samt genom att geometrin förbättras. På avsnittet byggs omkörningsfält i båda körriktningarna som placeras parallellt. När man kommer söderifrån börjar fälten norr om Rölandsvägen och de är totalt cirka 2 kilometer långa. Vid objeketet byggs också vägbelysning samt viltstängsel. Bullerbekämpningen förbättras med bullerskärmar.

 

Tidtabell

Byggarbetet Vassor–Ölis har inletts och arbetet blir färdigt under år 2022.